Eryk Łon z RPP: Nie warto podnosić stóp procentowych

Eryk Łon z RPP: Nie warto podnosić stóp procentowych

Prof. Eryk Łon, członek Rady Polityki Pieniężnej (fot. Archiwum)

Od pewnego czasu żyjemy w świecie podwyższonej inflacji. Myślę, że w warunkach silnego ożywienia gospodarczego jest to zjawisko całkiem naturalne. Zgadzam się z wiceministrem finansów Piotrem Patkowskim, który zauważył, że „podwyższona inflacja pojawia się tam, gdzie jest dość dynamiczny wzrost gospodarczy”. (…)

„Skutkiem decyzji o podwyższeniu stóp procentowych może być między innymi podwyższenie kosztów obsługi kredytów mieszkaniowych przez gospodarstwa domowe…” (…)

NASZ DZIENNIK, 15.09.2021, ERYK ŁON, str.: E6

Prof. Eryk Łon, członek Rady Polityki Pieniężnej (fot. Archiwum)

Artykuły powiązane

Polityka pieniężna - problem niespójności czasowej

Kategoria: VoxEU
Dekada zerowych, a nawet ujemnych stóp proc. w gospodarkach rozwiniętych skłaniała do ciągłej akumulacji długu i poszukiwania rentowności w bardziej ryzykownych aktywach, a zarazem prowadziła do erozji rentowności banków w sektorze detalicznym. Omawiamy środki, które banki centralne wykorzystały do skompensowania rentowności banków.
Polityka pieniężna - problem niespójności czasowej