Eryk Łon z RPP: Poprawa prognoz makroekonomicznych dla Polski pozytywnie świadczy o skuteczności polityki pieniężnej i budżetowej

Eryk Łon z RPP: Poprawa prognoz makroekonomicznych dla Polski pozytywnie świadczy o skuteczności polityki pieniężnej i budżetowej

Prof. Eryk Łon, członek Rady Polityki Pieniężnej (fot. Archiwum)

Okazało się, że w III kwartale tego roku realna skala spadku PKB w naszym kraju w stosunku do analogicznego kwartału roku poprzedniego była stosunkowo niska. Wspomniany spadek wyniósł tylko 1,6 % w porównaniu do spadku na poziomie 2,9 % w przypadku Stanów Zjednoczonych oraz 4,4 % w przypadku strefy euro. Świadczy to o stosunkowo wysokiej odporności polskiej gospodarki na tegoroczne zjawiska kryzysowe – zaznaczył prof. UEP dr hab. Eryk Łon.

Poprawa prognoz makroekonomicznych dla Polski

23 listopada 2020, Radio Maryja

Prof. Eryk Łon, członek Rady Polityki Pieniężnej (fot. Archiwum)

Artykuły powiązane

Efekty zewnętrzne polityki pieniężnej Fed są silniejsze niż polityki EBC

Kategoria: VoxEU
Skutki decyzji Europejskiego Banku Centralnego i amerykańskiej Rezerwy Federalnej „rozlewają się” na inne kraje w sposób asymetryczny. Na poziomie bilateralnym wpływ Fed na strefę euro ma istotne znaczenie, natomiast wpływ działań EBC na gospodarkę Stanów Zjednoczonych jest minimalny.
Efekty zewnętrzne polityki pieniężnej Fed są silniejsze niż polityki EBC

Ten straszny 2020 r. widziany z perspektywy polityki pieniężnej

Kategoria: Analizy
Trudno będzie w najbliższym czasie uchylić się od odpowiedzi na pytanie, czy rok 2020 był dla polityki pieniężnej rokiem przełomowym. Percepcja kończącego się dziś roku będzie zależeć m.in. od tego, jak definiujemy przełom w polityce monetarnej.
Ten straszny 2020 r. widziany z perspektywy polityki pieniężnej