Grażyna Ancyparowicz z RPP: Podwyżka stóp proc. o 50 pb możliwa, gdyby utrzymał się wzrost akcji kredytowej

Grażyna Ancyparowicz z RPP: Podwyżka stóp proc. o 50 pb możliwa, gdyby utrzymał się wzrost akcji kredytowej

Prof. dr hab. Grażyna Ancyparowicz, członek Rady Polityki Pieniężnej (fot. Archiwum)

2021-12-15 13:31  Warsaw (PAP)

Gdyby utrzymała się tendencja wzrostu akcji kredytowej w segmencie konsumpcyjnym, możliwe jest dalsze zacieśnienie polityki pieniężnej, w kroku o co najmniej 50 pb – powiedziała dziennikarzom w kuluarach konferencji na warszawskiej SGGW członkini RPP Grażyna Ancyparowicz.

Ancyparowicz została zapytana przez dziennikarzy o to, jak widzi prawdopodobieństwo podwyżki stóp procentowych na posiedzeniach RPP w styczniu i lutym.

„Nie umiem w tej chwili powiedzieć. Jak ja mogę powiedzieć dzisiaj, skoro nie widzę jak wygląda akcja kredytowa, bo ostatnią informację w tym względzie mam za październik. Ale gdyby ta tendencja (wzrost akcji kredytowej – PAP) się utrzymała, to uważam, że powinno być dalsze zacieśnianie polityki pieniężnej. Oczywiście nie można stosować obu instrumentów polityki pieniężnej razem, czyli nie można przywracać rezerwy obowiązkowej, bo to mogłoby być zbyt drastyczne posunięcie. (…) Musi być pokazane, że jest akcja kredytowa – przede wszystkim w segmencie kredytów konsumpcyjnych. Przy kredytach inwestycyjnych nie starałabym się podnosić ceny inwestycji, bo tam przeważnie ceny kredytów są negocjowane. Konsumpcyjne natomiast są wystandaryzowane, więc jeżeli nawet będzie ograniczenie popytu od tej strony, albo będą wyższe raty, to nic złego się nie stanie” – powiedziała Ancyparowicz. […]

tus/ mfm/

 

2021-12-15 12:57  Warsaw (PAP)

Stopy procentowe nie powinny być podnoszone zbyt szybko, żeby nie zdusić aktywności gospodarczej – powiedziała w trakcie konferencji na warszawskiej SGGW członkini RPP Grażyna Ancyparowicz. Dodała, że inflacja wróci w okolice 3,5 proc. pod koniec 2023 r., ale prognozy te są obarczone bardzo dużą niepewnością.

„Na pewno nie można gasić ognia oliwą. Gdybyśmy w tej chwili jeszcze bardzo mocno zareagowali ze strony polityki pieniężnej, to co prawda mamy wysokie prognozy PKB na ten i następny rok, ale 2023 r. ma już niską dynamikę wzrostu. Chyba żadna z agencji nie przewiduje więcej niż 3-3,5 proc. (…) Teraz są takie szacunki, nie wiem na ile wiarygodne, musiałabym je sprawdzić, ale w kilku miejscach się spotkałam, że jeżeli podniesiemy stopę referencyjną o 50 pb, to wprawdzie inflację stłumimy o 0,2 pkt. proc., ale jednocześnie obniżamy dynamikę PKB o ok. 0,3 pkt. proc.” – powiedziała Ancyparowicz.

„Gdyby dokonywać podwyżek stóp tak często, jak niektórzy zalecają, że powinnyśmy zrobić cały cykl podwyżek, a niektórzy postulują nawet, żebyśmy od razu podnieśli stopy procentowe do 3 proc., czego żaden rozsądny bank nie robi, to byśmy zdusili gospodarkę. A jeżeli gospodarka nie ma odpowiednich mocy wytwórczych, inwestycje które były zaczęte przez duże przedsiębiorstwa nie byłyby kończone, nie byłoby podaży, to nie stłumimy inflacji” – dodała. […]

tus/ ana/

Prof. dr hab. Grażyna Ancyparowicz, członek Rady Polityki Pieniężnej (fot. Archiwum)

Artykuły powiązane

Polityka pieniężna - problem niespójności czasowej

Kategoria: VoxEU
Dekada zerowych, a nawet ujemnych stóp proc. w gospodarkach rozwiniętych skłaniała do ciągłej akumulacji długu i poszukiwania rentowności w bardziej ryzykownych aktywach, a zarazem prowadziła do erozji rentowności banków w sektorze detalicznym. Omawiamy środki, które banki centralne wykorzystały do skompensowania rentowności banków.
Polityka pieniężna - problem niespójności czasowej

Polityka monetarna przy bardzo niskich stopach procentowych

Kategoria: VoxEU
Badanie potwierdza, że transmisja polityki pieniężnej do gospodarki jest znacznie słabsza, kiedy nominalne stopy procentowe spadają do bardzo niskiego poziomu oraz że siła transmisji słabnie im dłużej stopy procentowe pozostają na niskim poziomie.
Polityka monetarna przy bardzo niskich stopach procentowych

Skąd się biorą ujemne realne stopy procentowe?

Kategoria: Analizy
Ujemne poziomy realnych stóp procentowych są nie tyle efektem dyskrecjonalnych decyzji banków centralnych, co przede wszystkim wynikają ze zmian uwarunkowań gospodarczych. W ostatnich dekadach realne stopy procentowe na świecie systematycznie się obniżały i obecnie w większości gospodarek rozwiniętych, a także w wielu gospodarkach wschodzących – w tym w Polsce – są ujemne.
Skąd się biorą ujemne realne stopy procentowe?