Łukasz Hardt z RPP: Nie możemy walczyć w Polsce z inflacją silnym podnoszeniem stóp procentowych / PAP

Łukasz Hardt z RPP: Nie możemy walczyć w Polsce z inflacją silnym podnoszeniem stóp procentowych / PAP

Prof. Łukasz Hardt, członek Rady Polityki Pieniężnej (Fot. NBP)

2021-05-25 12:03  Warszawa (PAP)

Nie możemy walczyć w Polsce z inflacją silnym podnoszeniem stóp procentowych – ocenił członek Rady Polityki Pieniężnej Łukasz Hardt.

„Nie możemy walczyć w Polsce z inflacją silnym podnoszeniem stóp procentowych. Ale musimy walczyć z tym ryzykiem odkotwiczenia oczekiwań inflacyjnych” – ocenił Hardt w wystąpieniu podczas debaty PIE. (PAP Biznes)

pat/ mfm/

 

2021-05-25 11:53  Warszawa (PAP)

Do rozważenia jest w najbliższym czasie sygnalna podwyżka stóp proc. o około 15 pb, służąca kotwiczeniu oczekiwań inflacyjnych – ocenia członek Rady Polityki Pieniężnej Łukasz Hardt. Jego zdaniem, podwyżka stopy referencyjnej nie musi być poprzedzona wygaszeniem programu skupu aktywów.

„W sytuacji pokryzysowej odbudowy gospodarki, a także przy nadal wysokiej niepewności co do dalszego przebiegu pandemii, normalizacja polityki pieniężnej w Polsce powinna być finezyjna i ukierunkowana na kotwiczenie oczekiwań inflacyjnych. W szczególności, powinna była zmienić się komunikacja Rady, tak aby bardziej bezpośrednio sygnalizować ryzyka inflacyjne” – ocenił Hardt w wystąpieniu wygłoszonym we wtorek podczas debaty PIE.

„Już teraz stopa rezerwy obowiązkowej powinna być na przedkryzysowym poziomie, bo jej zbyt niska wartość utrudnia efektywne zarządzanie nadpłynnością sektora i powoduje, że stawka Polonia trwale znajduje się poniżej poziomu referencyjnego. Do rozważenia jest, już w najbliższym czasie, służąca kotwiczeniu oczekiwań inflacyjnych sygnalna podwyżka stóp procentowych o około 15 punktów bazowych” – dodał.

W ocenie członka RPP, podwyżka stopy referencyjnej nie musi być poprzedzona wygaszeniem programu skupu aktywów.

„Podwyżka stopy referencyjnej NBP nie musi być poprzedzona wygaszeniem programu skupu aktywów, choć w sposób naturalny, wraz z poprawą sytuacji gospodarczej i normalizacją podstawowej stopy procentowej, program skupu będzie się zmniejszał” (PAP Biznes)

pat/ ana/

 

2021-05-25 11:52  Warszawa (PAP)

Bieżące prognozy nie wskazują, aby inflacja w Polsce spadła poniżej 3,5 proc. w perspektywie końca 2021 r. – ocenia członek Rady Polityki Pieniężnej Łukasz Hardt. Jego zdaniem, coraz więcej argumentów przemawia za tym, że w kolejnym roku inflacja będzie też podwyższona.

„Notowane obecnie podwyższone odczyty inflacji w Polsce nie mają charakteru tymczasowego, bo już przed kryzysem inflacja osiągnęła niepokojący poziom (4,7 proc. w lutym 2020 r.), a bieżące prognozy nie wskazują na to, aby dynamika cen spadła w perspektywie końca 2021 r. poniżej 3,5 proc. Coraz więcej argumentów przemawia za tym, że w kolejnym roku inflacja będzie też podwyższona” – wynika z treści wystąpienia Hardta, wygłoszonego we wtorek podczas debaty PIE. (PAP Biznes)

pat/ mfm/

Prof. Łukasz Hardt, członek Rady Polityki Pieniężnej (Fot. NBP)

Artykuły powiązane