Łukasz Hardt z RPP: podtrzymuje postulat podwyżki stóp proc. o 50 pb w styczniu

Łukasz Hardt z RPP: podtrzymuje postulat podwyżki stóp proc. o 50 pb w styczniu

Prof. Łukasz Hardt, członek Rady Polityki Pieniężnej (Fot. NBP)

2021-12-20 10:25  Warszawa (PAP)

W styczniu jest bardzo prawdopodobna podwyżka stóp proc. o 50 pb – powiedział w telewizji wPolsce członek RPP Łukasz Hardt, podtrzymując wcześniejszą deklarację w tym zakresie. Dodał, że RPP będzie musiała jeszcze kilka razy podnieść stopy procentowe.

„Oczywiście stopy poszły w górę mocno, i czeka nas pewnie kolejna podwyżka w styczniu. (…) Moim zdaniem, jest bardzo prawdopodobna powtórka, czyli 50 pb, 0,5 pkt. proc. stopy w górę w styczniu, ale niestety to jeszcze prawdopodobnie nie będzie ostatni ruch w górę. (…) Myślę, ze przed RPP jeszcze kilka ruchów stopami w górę” – powiedział Hardt.

„Mamy bardzo dobrą sytuację na rynku pracy, mamy szybko rosnące wynagrodzenia, mamy inflację 7,8 proc. – musimy reagować. (…) My jako NBP musimy to przeciąć i ograniczyć ryzyko wystąpienia tej spirali (cen i płac – PAP)” – dodał.

Według Hardta, w przyszłym roku inflacja będzie utrzymywała się na poziomie ok. 6-7 proc. […]

tus/ asa/

 

2021-12-20 10:09  Warszawa (PAP)

W styczniu pewnie czeka nas kolejna podwyżka stóp procentowych – powiedział w telewizji wPolsce członek RPP Łukasz Hardt.

„Oczywiście stopy poszły w górę, mocno, i czeka nas pewnie kolejna podwyżka w styczniu” – powiedział Hardt.

„Mamy bardzo dobrą sytuację na rynku pracy, mamy szybko rosnące wynagrodzenia, mamy inflację 7,8 proc. – musimy reagować. (…) My jako NBP musimy to przeciąć i ograniczyć ryzyko wystąpienia tej spirali (cen i płac – PAP)” – dodał.

Kadencja Hardta w RPP wygasa 20 lutego 2022 r., co oznacza, że weźmie on udział jeszcze w dwóch decyzyjnych posiedzeniach Rady: 12 stycznia i 8 lutego.

tus/ mfm/

Prof. Łukasz Hardt, członek Rady Polityki Pieniężnej (Fot. NBP)

Artykuły powiązane

Czy pandemię można rozumieć jako przejaw deficytu dobra wspólnego?

Kategoria: Trendy gospodarcze
Dochodzenie do wyjaśnienia istoty pandemii oraz jej zrozumienia wydaje się być punktem wyjścia dla budowania na przyszłość środków zaradczych mających doprowadzić do ustrzeżenia naszej cywilizacji przed podobnymi „czarnymi łabędziami”.
Czy pandemię można rozumieć jako przejaw deficytu dobra wspólnego?

Prezes NBP: Kolejne podwyżki stóp są prawdopodobne

Kategoria: Raporty
Zacieśnienie polityki pieniężnej, którego do tej pory dokonała RPP spowoduje wyhamowanie inflacji w średnim terminie, jednak kolejne podwyżki stóp proc. są prawdopodobne – ocenia prezes NBP Adam Glapiński.
Prezes NBP: Kolejne podwyżki stóp są prawdopodobne

Dobry moment na podwyżki stóp proc. w Polsce, zgodny z analizami MFW

Kategoria: Zewnętrzni eksperci
Z zadowoleniem przyjęliśmy informację o rozpoczęciu cyklu zaostrzania polityki pieniężnej na początku jesieni 2021 r. Wyznaczenie „optymalnego” momentu podjęcia decyzji o zmianie kursu polityki pieniężnej jest trudne – powiedział Obserwatorowi Finansowemu Alfredo Cuevas, szef misji MFW na Polskę.
Dobry moment na podwyżki stóp proc. w Polsce, zgodny z analizami MFW