Agencja R&I potwierdziła rating Polski na poziomie „A”

Japońska agencja Rating and Investment Information potwierdziła rating Polski w walucie obcej na poziomie „A” i utrzymała jego perspektywę na poziomie stabilnej – podano w komunikacie.

„Rosyjska inwazja na Ukrainę, która graniczy z Polską, obciąża naszą gospodarkę. Wydarzenie to jednak nie zniszczyło podstaw wzrostu gospodarczego, wspieranego przez stosunkowo dużą populację. Polska jest nadal uważana za kraj o dużym potencjale stabilnego wzrostu w perspektywie średnioterminowej. Tendencja spadkowa wskaźnika długu publicznego prawdopodobnie utrzyma się, choć oczekuje się, że deficyt budżetowy wzrośnie przejściowo” – napisano.

„Wraz ze stabilnym bilansem płatniczym potwierdzamy zagraniczne i krajowe ratingi emitenta na poziomie A” – napisano w raporcie.

Rating na poziomie „A”, według R&I, odzwierciedla „wysoką zdolność kredytową, wspieraną przez kilka wyróżniających się czynników”.

map/ asa/


Artykuły powiązane

Koniec taniego pieniądza: nadchodzą trudniejsze czasy dla polityki fiskalnej?

Kategoria: Trendy gospodarcze
Właśnie dokonuje się duży zwrot w polityce najważniejszych banków centralnych na świecie. Ściśle wiąże się z tym obserwowany wzrost rentowności obligacji rządowych, który rozpoczął się w 2021 r. i nabrał gwałtownego przyspieszenia w tym roku.
Koniec taniego pieniądza: nadchodzą trudniejsze czasy dla polityki fiskalnej?

Dług publiczny eksplodował, świat zagrożony stagnacją

Kategoria: Analizy
Narosły w okresie pandemii dług może w połączeniu ze starzeniem się społeczeństw doprowadzić do trwałej stagnacji w gospodarce światowej. Zanim dojdzie do demograficznego tsunami, kraje powinny uznać obniżenie długu publicznego za swój priorytet.
Dług publiczny eksplodował, świat zagrożony stagnacją

Dług gospodarek rozwijających się po pandemii

Kategoria: VoxEU
Z uwagi na niepewne perspektywy wzrostu i inflacji część gospodarek rozwijających się może stanąć wobec konieczności zawieszenia spłat długu. Światowa społeczność może temu zaradzić poprzez skoordynowaną akcję szybkiego i skutecznego umarzania długów i ich restrukturyzacji.
Dług gospodarek rozwijających się po pandemii