BIEC: Wskaźnik Przyszłej Inflacji we wrześniu wzrósł o 0,2 pkt.

Wskaźnik Przyszłej Inflacji (WPI), prognozujący z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem kierunek zmian cen towarów i usług konsumpcyjnych, we wrześniu wzrósł o 0,2 pkt do 85,4 pkt – wynika z badań Biura Inwestycji i Cykli Ekonomicznych.

BIEC podaje, że wskaźnik rośnie nieprzerwanie od lipca ubiegłego roku i nic nie wskazuje na to, aby w najbliższym czasie presja inflacyjna uległa ograniczeniu.

„Oczekiwania inflacyjne wyrażane przez konsumentów i przedstawicieli producentów utrzymują się od wielu miesięcy na podwyższonym poziomie. Od początku roku, w każdym comiesięcznym badaniu niemal 90 proc. ankietowanych przedstawicieli gospodarstw domowych uważa, że w najbliższych miesiącach ceny będą rosły, z czego blisko 1/3 sądzi, że będą one rosły jeszcze szybciej niż dotychczas” – napisano w komentarzu.

„Jednocześnie, utrzymuje się bardzo niska skłonność do oszczędzania, a zamiary dokonywania zakupów dóbr trwałego użytku są na najwyższym od początku badań poziomie. Trudno się dziwić takim postawom konsumentów. Ujemne oprocentowanie depozytów powoduje odwrót od lokat bankowych a chęć zachowania wartości pieniądza przyspiesza decyzje zakupowe, w myśl zasady – +zdążyć z zakupami przed inflacją+. W opiniach przedsiębiorców popyt na dobra przemysłowe powrócił do stanu sprzed pandemii” – dodano.

map/ mfm/


Artykuły powiązane

Rynek detaliczny w Polsce: rozwój e-commerce i nowe wyzwania

Kategoria: Analizy
W ślad za zmieniającymi się preferencjami klientów struktura rynku detalicznego w Polsce uległa istotnym zmianom. Nastąpiła jego wyraźna koncentracja. Silnie rozwinął się rynek handlu elektronicznego. Pandemia wpłynie na pogłębienie tych procesów – piszą eksperci NBP.
Rynek detaliczny w Polsce: rozwój e-commerce i nowe wyzwania

Pandemia umocniła pozycję Polski w światowym eksporcie

Kategoria: Trendy gospodarcze
Czynnikiem, który zadecydował o dobrych wynikach polskiego eksportu w czasie pandemii był większy stopień jego towarowej dywersyfikacji w porównaniu z większością państw UE oraz produkcja licznych dóbr konsumpcyjnych trwałego użytku.
Pandemia umocniła pozycję Polski w światowym eksporcie

Wymuszone oszczędności w okresie pandemii

Kategoria: Analizy
Okresom kryzysów gospodarczych towarzyszy przeważnie wzrost stopy oszczędności gospodarstw domowych. Jest to głównie efekt działań przezornościowych. Przypadek pandemii pokazuje, że mamy również do czynienia z oszczędności wymuszonymi, a sam wzrost wartości depozytów gospodarstw domowych to w dużym stopniu efekt zmian w strukturze ich oszczędności.
Wymuszone oszczędności w okresie pandemii