BIEC: Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury w XI spadł o 0,8 pkt.

Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury (WWK), informujący z wyprzedzeniem o przyszłych tendencjach w gospodarce w listopadzie 2021 roku spadł o blisko 1 pkt. do poziomu 166,3 – podało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych. Jak wskazano w badaniu BIEC, sygnały zapowiadające zwolnienie aktywności gospodarki są coraz wyraźniejsze i obejmują coraz więcej wymiarów działalności gospodarczej.

Wskaźnik wyniósł w październiku 166,3 pkt. wobec 167,1 pkt. przed miesiącem.

„Regularne spadki wartości wskaźnika obserwujemy już od czterech miesięcy. Sygnały zapowiadające zwolnienie aktywności gospodarki są coraz wyraźniejsze i obejmują coraz więcej wymiarów działalności gospodarczej. Spośród ośmiu składowych wskaźnika w listopadzie br. sześć nie uległo zasadniczej zmianie w stosunku do wartości sprzed miesiąca, zaś pozostałe dwie uległy pogorszeniu” – napisano.

W badaniu napisano, że na poziomie zbliżonym do poprzedniego miesiąca utrzymał się napływ nowych zamówień, zmniejszyły się jednak zamówienia od odbiorców z zagranicy.

„Wolniejszy napływ zamówień najdotkliwiej odczuwają producenci odzieży, przemysłu chemicznego, branża metalowa i przetwórstwo surowców niemetalicznych. Stopniowe ograniczanie tempa napływu nowych zamówień obserwujemy od lipca br.” – napisano w komentarzu do badania.

Z analizy wynika, że poziom gotowych wyrobów w magazynach nie zmienił się, podczas gdy zwykle w październiku i listopadzie przedsiębiorcy kumulują zapasy.

„Systematycznie przybywa firm, które odczuwają coraz trudniejszą sytuację finansową. Obecnie obserwujemy ponad 15-procentową przewagę menadżerów, oceniających negatywnie tendencje w stanie finansów nad odsetkiem firm, które uważają, że ich kondycja finansowa ulega poprawie. Jest to najprawdopodobniej konsekwencją wzrostu kosztów prowadzenia działalności gospodarczej przy podobnej skali przychodów uzyskiwanych ze sprzedaży. Średnioroczny wzrost cen producentów (PPI), obrazujący tylko część kosztów ponoszonych przez firmy, w październiku br. przekroczył 12 proc. Ostatnie dane GUS na temat dochodów i kosztów przedsiębiorstw potwierdzają, wyrażaną w testach koniunktury, negatywną tendencję co do stanu finansów” – napisano. (PAP Biznes)

luk/ mfm/


Artykuły powiązane

Odporność sektorów bankowych państw "Inicjatywy Trójmorza"

Kategoria: Analizy
Banki państw TSI odnotowywały wyższe wskaźniki wypłacalności niż przeciętnie w UE dzięki prowadzonej przed pandemią polityce mikro- i makroostrożnościowej, dzięki stosowaniu niższej dźwigni oraz dzięki wyższej rentowności.
Odporność sektorów bankowych państw 'Inicjatywy Trójmorza'

Pogarszające się nastroje konsumentów: wczesny wskaźnik recesji w USA?

Kategoria: Trendy gospodarcze
Pomimo poprawy koniunktury na rynku pracy oczekiwania amerykańskich konsumentów co do przyszłego stanu gospodarki w sposób istotny się pogarszają, co wynika prawdopodobnie z obaw i niepokojów związanych z kolejnymi falami zachorowań na COVID-19.
Pogarszające się nastroje konsumentów: wczesny wskaźnik recesji w USA?

Sektor nieformalny: szkody wywołane przez pandemię

Kategoria: Trendy gospodarcze
Na rynkach wschodzących i rozwijających się zjawisko nieformalnej aktywności gospodarczej spotęgowało szkody spowodowane wybuchem pandemii, a teraz staje się zagrożeniem dla procesu ożywienia gospodarczego.
Sektor nieformalny: szkody wywołane przez pandemię