NBP: Deficyt w obrotach bieżących w VIII 1.686 mln euro vs konsensus 927 mln euro deficytu

Deficyt w obrotach bieżących w sierpniu 2021 r. wyniósł 1.686 mln euro wobec konsensusu 927,0 mln euro deficytu – podał Narodowy Bank Polski. Eksport wzrósł w sierpniu o 19,4 proc. rdr wobec konsensusu wzrostu o 18,9 proc., a import wzrósł o 33 proc. wobec prognozy wzrostu o 28,4 proc.


Artykuły powiązane

Rolnictwo w czasie pandemii

Kategoria: Analizy
Wpływ pandemii COVID-19 w rolnictwie był mniejszy niż w przypadku innych sektorów z uwagi na stosunkowo niską elastyczność dochodową popytu na żywność. Sytuacja na rynku surowców rolnych była jednak bardzo zróżnicowana wewnętrznie.
Rolnictwo w czasie pandemii

Wpływ kryzysu pandemicznego na handel krajów UE

Kategoria: Analizy
Reakcja eksportu krajów UE na spadek popytu w wyniku pandemii w 2020 r była zróżnicowana. W przypadku Polski roczna skala spadku wolumenu eksportu była blisko 3-krotnie niższa niż w strefie euro oraz 2-krotnie niższa niż w handlu światowym.
Wpływ kryzysu pandemicznego na handel krajów UE