EBC pozostawił stopy bez zmian

Rada Prezesów EBC pozostawiła bez zmian podstawowe stopy procentowe – podano w komunikacie po posiedzeniu banku. EBC podał, że program skupu aktywów PEPP będzie trwał przynajmniej do końca marca 2022 r.

„Stopa procentowa podstawowych operacji refinansujących oraz stopy kredytu w banku centralnym i depozytu w banku centralnym pozostaną na niezmienionym poziomie, odpowiednio: 0,00 proc., 0,25 proc. oraz -0,50 proc.” – napisano w komunikacie.

EBC podtrzymał wielkość nadzwyczajnego programu zakupów w czasie pandemii (PEPP) będzie trwał przynajmniej do końca marca 2022 r.

„Rada Prezesów będzie nadal dokonywać zakupów aktywów netto w ramach PEPP na łączną kwotę 1.850 mld euro co najmniej do końca marca 2022 r., a w każdym razie do czasu, gdy uzna, że kryzys z powodu pandemii koronawirusa dobiega końca” – napisano.

„Rada Prezesów, po potwierdzeniu czerwcowej oceny warunków finansowania i perspektyw inflacji, nadal oczekuje, że PEPP w bieżącym kwartale będą realizowane w znacznie szybszym tempie niż w pierwszych miesiącach roku” – dodano.

EBC zmienił forward guidance dla stóp proc. po zmianie celu inflacyjnego.

„Wspierając swój symetryczny dwuprocentowy cel inflacyjny i zgodnie ze strategią polityki pieniężnej, Rada Prezesów oczekuje, że podstawowe stopy proc. pozostaną na obecnym lub niższym poziomie do czasu, gdy inflacja osiągnie poziom 2 proc. na długo przed końcem horyzontu projekcji. Może to również oznaczać okres przejściowy, w którym inflacja jest umiarkowanie powyżej celu” – napisano w komunikacie.

„W ostatnim przeglądzie strategii Rada Prezesów uzgodniła symetryczny cel inflacyjny na poziomie 2 proc. w średnim okresie. Podstawowe stopy procentowe EBC od jakiegoś czasu znajdują się w pobliżu dolnej granicy, a średnioterminowe perspektywy inflacji są nadal znacznie poniżej celu Rady Prezesów. W tych warunkach Rada Prezesów zrewidowała dziś swoje prognozy dotyczące stóp procentowych. Uczyniła to, aby podkreślić swoje zobowiązanie do utrzymania trwale akomodacyjnego nastawienia w polityce pieniężnej, aby osiągnąć cel inflacyjny” – dodano.

EBC podtrzymał elastyczny charakter oraz reinwestycje spłat kapitału z zapadających papierów wartościowych w ramach PEPP.

„Rada Prezesów będzie dokonywać zakupów elastycznie, zgodnie z warunkami rynkowymi i mając na celu niedopuszczenie do zaostrzenia warunków finansowania (…). Ponadto elastyczność zakupów w czasie w różnych klasach aktywów i między jurysdykcjami będzie nadal wspierać płynną transmisję polityki pieniężnej” – napisano w oświadczeniu.

„Rada Prezesów będzie nadal reinwestować spłaty kapitału z zapadających papierów wartościowych nabytych w ramach PEPP co najmniej do końca 2023 r. W każdym razie portfel PEPP będzie zarządzany w taki sposób, aby uniknąć ingerencji w stanowisko w zakresie polityki pieniężnej” – dodano.

EBC pozostawił bez zmian zakupy aktywów w ramach programu APP.

„Zakupy netto w ramach aplikacji będą kontynuowane w miesięcznym tempie 20 mld euro. Rada Prezesów nadal oczekuje, że miesięczne zakupy aktywów netto w ramach APP będą trwać tak długo, jak jest to konieczne do wzmocnienia akomodacyjnego wpływu jej stóp procentowych i zakończyć się na krótko przed rozpoczęciem podnoszenia podstawowych stóp procentowych EBC” – napisano w komunikacie.

„Rada Prezesów zamierza również nadal reinwestować, w całości, spłaty kwoty głównej zapadających papierów wartościowych nabytych w ramach programu APP przez dłuższy czas po dacie rozpoczęcia podnoszenia podstawowych stóp procentowych EBC, a w każdym razie tak długo, jak będzie konieczne utrzymanie korzystnych warunków płynnościowych i znacznej akomodacji monetarnej” – dodano.

Reinwestycje spłat kapitału z zapadających papierów wartościowych w ramach programu skupu aktywów PEPP będą prowadzone w sposób analogiczny do reinwestycji w ramach PEPP. EBC pozostawił też bez zmian warunki udzielania pożyczek w ramach ukierunkowanych dłuższych operacji refinansujących (TLTRO III).

O 14.30 odbędzie się konferencja prasowa prezes EBC Christine Lagarde, która przedstawi uzasadnienie decyzji Rady Prezesów.

Po ogłoszeniu decyzji kurs euro spada o 0,02 proc. wobec dolara do 1,1792. Rentowność 10-letnich bundów rośnie o 1 pb do -0,4 proc.

Następne posiedzenie EBC odbędzie się 9 września. Podczas posiedzenia opublikowane zostaną kwartalne projekcje makroekonomiczne. (PAP Biznes)

kkr/ asa/


Artykuły powiązane

Willem Buiter: Eurosystem o włos od katastrofy

Kategoria: VoxEU
Banki centralne Eurosystemu, które posiadają znaczne zasoby długu państwowego, narażone są na wysokie ryzyko upadłości w przypadku niewypłacalności swoich rządów. Zdolność Eurosystemu do przetrwania będzie wówczas zagrożona.
Willem Buiter: Eurosystem o włos od katastrofy

Jak można zwiększyć podaż bezpiecznych aktywów denominowanych w euro?

Kategoria: Analizy
Prowadzony na dużą skalę skup obligacji w ramach programu PEPP zmniejsza rynkową podaż bezpiecznych aktywów denominowanych w euro. Ten efekt mógłby przynajmniej częściowo zostać zneutralizowany, gdyby EBC emitował własne certyfikaty depozytowe.
Jak można zwiększyć podaż bezpiecznych aktywów denominowanych w euro?

Polityka pieniężna - problem niespójności czasowej

Kategoria: VoxEU
Dekada zerowych, a nawet ujemnych stóp proc. w gospodarkach rozwiniętych skłaniała do ciągłej akumulacji długu i poszukiwania rentowności w bardziej ryzykownych aktywach, a zarazem prowadziła do erozji rentowności banków w sektorze detalicznym. Omawiamy środki, które banki centralne wykorzystały do skompensowania rentowności banków.
Polityka pieniężna - problem niespójności czasowej