GUS: W II wsk. ogólnego klimatu koniunktury w przemyśle +1,6 pkt

21.02.2020

Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w lutym 2020 r. w przemyśle wyniósł w Polsce plus 1,6 pkt wobec 3,2 pkt w styczniu 2020 r. – podał Główny Urząd Statystyczny.

Jest to wskaźnik niewyrównany sezonowo.

W budownictwie wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie plus 0,1 wobec minus 0,7 przed miesiącem.

W handlu hurtowym wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie plus 4,5 wobec 4,0 miesiąc wcześniej.

W handlu detalicznym wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie minus 0,8 wobec minus 0,3 miesiąc temu.

W transporcie i gospodarce magazynowej wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie plus 0,1 wobec minus 0,5.

W zakwaterowaniu i gastronomii wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury gospodarczej kształtuje się na poziomie minus 5,6 wobec minus 0,5.

W informacji i komunikacji wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury gospodarczej kształtuje się na poziomie plus 19,0 wobec 19,7 przed miesiącem.

W dziale finanse i ubezpieczenia wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury gospodarczej kształtuje się na poziomie plus 23,6 wobec 25,7.

map/asa/

Artykuły powiązane