GUS: W VII pogorszyły się bieżące i przyszłe nastroje konsumentów

17.07.2019

Zarówno bieżące, jak i przyszłe nastroje konsumentów były w lipcu 2019 r. niższe niż w czerwcu 2019 r. – podał GUS.

Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK), syntetycznie opisujący obecne tendencje konsumpcji indywidualnej, był o 0,6 p.p. niższy w stosunku do danych z czerwca 2019 r. i ukształtował się na poziomie 9,0.

„Wśród składowych wskaźnika, niższą wartość odnotowano przede wszystkim dla ocen obecnej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego i przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju (spadki odpowiednio o 2,1 p. proc. i 1,1 p. proc.). Wzrost o 1,2 p. proc. wystąpił jedynie dla oceny przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego” – napisano w komentarzu.

W odniesieniu do lipca 2018 r. obecna wartość BWUK jest wyższa o 3,8 p.p.

Wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej (WWUK), syntetycznie opisujący oczekiwane w najbliższych miesiącach tendencje konsumpcji indywidualnej, spadł o 1,6 p.p. w stosunku do czerwca 2019 r. i ukształtował się na poziomie 5,9.

Na spadek wartości wskaźnika w największym stopniu wpłynęła ocena przyszłego poziomu bezrobocia (spadek o 5,0 p. proc.). Wartości niższe odnotowano również dla ocen możliwości przyszłego oszczędzania pieniędzy oraz przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju (spadki odpowiednio o 1,4 p.p. i 1,1 p.p.). Poprawa nastąpiła jedynie w zakresie oceny przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego (wzrost o 1,2 p.p.)” – napisano.

W lipcu 2019 r. WWUK osiągnął wartość o 3,5 p.p. wyższą niż w analogicznym miesiącu 2018 r.

kk/osz/

Artykuły powiązane