Indeks PMI w XI w przem. Francji, Niemiec, Wlk. Brytanii, str. euro

02.12.2019

Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze przemysłowym Francji, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w listopadzie 2019 r. 51,7 pkt wobec 50,7 pkt na koniec poprzedniego miesiąca – podano końcowe dane.

Wstępnie szacowano 51,6 pkt.

Przygotowywany przez Markit Economics, indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze przemysłowym Niemiec, wyniósł w listopadzie 2019 r. 44,1 pkt wobec 42,1 pkt na koniec poprzedniego miesiąca – podano końcowe wyliczenia.

Wstępnie szacowano, że indeks wyniesie 43,8 pkt.

Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze przemysłowym Wielkiej Brytanii, przygotowywany przez Chartered Institute of Purchasing and Supply i Markit Economics, wyniósł w listopadzie 2019 r. 48,9 pkt wobec 49,6 pkt miesiąc wcześniej – podano w komunikacie w końcowym wyliczeniu.

Wstępnie spodziewano się, że indeks wyniesie 48,3 pkt.

Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze przemysłowym strefy euro, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w listopadzie 2019 r. 46,9 pkt wobec 45,9 pkt na koniec poprzedniego miesiąca – podano końcowe wyliczenia.

Wstępnie szacowano, że indeks wyniesie 46,6 pkt.

Wartość wskaźnika PMI powyżej 50 punktów oznacza ożywienie w sektorze.

aj/osz/asa/

Artykuły powiązane