KE: PKB Polski w ’20 -4,6 proc., a inflacja HICP wyniesie 2,7 proc.

KE prognozuje, że PKB Polski w ’20 spadnie o 4,6 proc. i wzrośnie o 4,3 proc. w 2021 r. – wynika z letniej prognozy gospodarczej Komisji Europejskiej. Według autorów, inflacja HICP w 2020 r. wyniesie 2,7 proc. i wzrośnie do 2,8 proc. w 2021 r.

„Oczekuje się, że PKB załamało się w drugim kwartale i od tego momentu będzie stopniowo rosnąć, osiągając roczną dynamikę na poziomie -4,6 proc. oraz wzrostu o około 4,3 proc. w 2021 r.” – napisano.

W prognozie z maja 2020 r. KE oczekiwała ujemnej dynamiki PKB Polski w 2020 r. na poziomie 4,3 proc. oraz dodatniej dynamiki w 2021 r. na poziomie 4,1 proc.

Według KE, pomimo uruchomienia interwencji rządowej, konsumpcja w Polsce w 2020 r. ucierpi, gdyż konsumenci będą bardziej skłonni do oszczędzania i powstrzymywania się od zakupów ze względu na niepewność i zagrożenie epidemią koronawirusa. To w połączeniu z zrywanymi łańcuchami dostaw oraz spadkiem zamówień w marcu i kwietniu i niską pewnością przedsiębiorców będzie prawdopodobnie miało wpływ na inwestycje. Komisja oczekuje ich załamania w II kw. 2020 r. i jedynie częściowego odbicia w horyzoncie prognozy.

Autorzy prognozy spodziewają się także, że załamanie gospodarcze u partnerów handlowych Polski będzie miało negatywny wpływ na eksport w 2020 r., w szczególności ucierpią transport oraz turystyka.

„Inflacja HICP znacząco przyspieszyła na przełomie lat 2019 i 2020 pociągnięta przez konsekwentny wzrost cen usług oraz żywności. Jednakże wolniejszy wzrost płac i osłabienie popytu spowodowane pandemią COVID-19 powinny zakończyć trwający blisko dwa lata wzrost wskaźnika inflacji w sektorze usług i powinna ona spaść w drugiej połowie 2020 r. i na początku 2021 r. Dodatkowo, znaczący spadek cen ropy w pierwszych czterech miesiącach 2020 r. powinien spowodować spadek cen energii w 2020 r. W konsekwencji inflacja HICP powinna wynieść średniorocznie 2,7 proc. rdr i osiągnąć 2,8 proc. w 2021 r. wraz z ożywieniem gospodarczym” – napisano.

W majowej prognozie komisja oczekiwała inflacji HICP w Polsce na poziomie 2,5 proc. w 2020 r. oraz 2,8 proc. w 2021 r.

luk/map/gor/


Artykuły powiązane

Wpływ digitalizacji na inflację w Polsce

Kategoria: Wskaźniki ekonomiczne
Niska inflacja w Polsce ma też swoje cyfrowe źródła. Digitalizacja prowadzi do spadku inflacji CPI, inflacji bazowej oraz szeregu komponentów koszyka konsumenta. Rozwój e-commerce i porównywanie cen przez konsumentów wspiera konkurencję i oddziałuje w kierunku niższego tempa wzrostu cen w gospodarce.
Wpływ digitalizacji na inflację w Polsce

Perspektywy gospodarki w lipcowej projekcji inflacji i PKB

Kategoria: Pracownicy NBP
Na początku lipca NBP opublikował projekcję inflacji i PKB. Co pokazuje najnowsza projekcja i jakie są perspektywy polskiej gospodarki - mówi Piotr Szpunar, Dyrektor Departamentu Analiz Ekonomicznych NBP.
Perspektywy gospodarki w lipcowej projekcji inflacji i PKB

Krajowy i zagraniczny wymiar inflacji

Kategoria: Badania pracowników NBP
Wyniki analizy modelowej wskazują, że choć znaczna część koszyka konsumpcyjnego reaguje na dostosowania krajowej koniunktury, to presja popytowa narasta powoli, a na zmiany cen istotnie wpływa też globalna aktywność gospodarcza i ceny ropy naftowej.
Krajowy i zagraniczny wymiar inflacji