KNF: 23 banki wykazały na koniec III łączną stratę w wys. 401,4 mln zł

Na koniec marca 23 banki, w tym 6 komercyjnych i 17 spółdzielczych, mających ok. 8,3 proc. udziału w aktywach sektora, wykazały łączną stratę w wysokości 401,4 mln zł – podał KNF w opracowaniu.

Pozostałe banki w sektorze wykazały łącznie zysk w wysokości 2.290,1 mln zł.

KNF podała, że na koniec marca udział banków ze stratą wynosił 12,5 proc. całego portfela należności od sektora niefinansowego w bankach komercyjnych i spółdzielczych.

Według danych KNF, wskaźnik ROE sektora pod koniec marca wzrósł do 2,85 proc. z 2,50 proc. przed miesiącem. Marża odsetkowa netto spadła do 2,09 proc. z 2,13 proc. w lutym.

map/ mfm/


Artykuły powiązane

Niemiecki sektor bankowy w szponach niskiej rentowności

Kategoria: Analizy
Niemieckie banki cierpią z powodu niskiej rentowności i wysokich kosztów działania. Pandemia i związany z nią wzrost ryzyka kredytowego utrudni im odbudowę wartości i zmusi do przebudowy modeli biznesowych i dalszych cięć w zatrudnieniu.
Niemiecki sektor bankowy w szponach niskiej rentowności

Banki – nowe wyzwania w kryzysowej rzeczywistości

Kategoria: Analizy
Można zaryzykować twierdzenie, że w ciągu 30-lecia, jakie upłynęło od czasu transformacji systemowej, sektor bankowy nigdy nie był w tak skomplikowanym położeniu jak obecnie. Stoją przed nim cztery potężne wyzwania.
Banki – nowe wyzwania w kryzysowej rzeczywistości

Polskie banki dobrze przygotowane na skutki pandemii

Kategoria: Rynki kapitałowe
Obecny kryzys jest kryzysem sfery realnej gospodarki, który może, ale nie musi, przeistoczyć się w kryzys bankowy. Na szczęście w obecny kryzys polskie banki wchodzą dobrze przygotowane, z wysokimi buforami na kapitale, w ciężar których można absorbować straty – mówi prof. Marcin Liberadzki z Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
Polskie banki dobrze przygotowane na skutki pandemii