Kropiwnicki, RPP: Inflacja jest w rozsądnych granicach

17.02.2020

Inflacja jest utrzymywana w rozsądnych granicach, a pespektywa wygaśnięcia wzrostu PKB nie jest wykluczona – napisał na swoim blogu Jerzy Kropiwnicki, członek RPP. Jego zdaniem, zrównoważony budżet państwa nie powinien być celem samym w sobie.

„Owszem rząd musi (…) utrzymywać deficyt w ryzach określonych Układem z Maastricht. Aż tyle i tylko tyle. To jest +kaganiec+ założony na politykę gospodarczą, a nie jej cel. Celem jest zapewnienie wzrostu gospodarczego kraju i dostatku jego obywatelom oraz zmniejszanie bezrobocia. Bardzo ważnym celem jest dbałość o bezpieczne granice i ulice. Polityka budżetowa ma tym celom służyć, a nie być celem samym w sobie. Wystarczy więc, by rząd w projektowaniu budżetu nie przekraczał kryteriów z Maastricht, chyba, że realizacja ważnych celów (np. obrony kraju) stanowczo by tego wymagała” – napisał Kropiwnicki.

„Rząd ma niewątpliwe zasługi. Dochód wytwarzany w naszym kraju rośnie, dokonuje się podnoszenie dochodów obywateli niżej uposażonych – zarówno pracowników jak i emerytów. Bezrobocie spada, realizujemy wymagane uzgodnieniami NATO wysokości wydatków na obronę granic, Polacy czują się bezpieczni w swoich miejscach zamieszkania, a inflację utrzymujemy w rozsądnych granicach. (…) Tym rząd się chwalić powinien i to zasługuje na najwyższe uznanie. I niech to akcentuje. Bo gdy wzrost gospodarczy wygaśnie (a taka perspektywa nie jest wykluczona), to rząd POWINIEN realizować cele bezpieczeństwa gospodarczego, społecznego i militarnego przy rozsądnym deficycie” – dodał.

RPP w lutym 2020 r. w komunikacie po posiedzeniu wskazała, iż według bieżących prognoz w najbliższych miesiącach inflacja może przekroczyć górną granicę odchyleń od celu inflacyjnego. Do przejściowego wzrostu dynamiki cen, w ocenie RPP, przyczynią się czynniki o charakterze podażowym i regulacyjnym, a więc pozostające poza bezpośrednim wpływem krajowej polityki pieniężnej.

Wraz z wygaśnięciem wpływu tych czynników oraz oczekiwanym osłabieniem tempa wzrostu PKB RPP oczekuje, że inflacja będzie się obniżać i w horyzoncie oddziaływania polityki pieniężnej dynamika cen będzie się kształtować w pobliżu celu inflacyjnego.

Według wstępnego szacunku GUS, inflacja CPI przyspieszyła w styczniu 2020 r. do 4,4 proc. rdr z 3,4 proc. rdr w grudniu 2019 r. To najwyższy odczyt od grudnia 2011 r.

PKB w IV kwartale 2019 r. wzrósł o 3,1 proc. rdr wobec wzrostu na poziomie 3,9 proc. rdr w III kw. 2019 r. – wynika z flash szacunku GUS.

Sejm przyjął ustawę budżetową na 2020 r. Zakłada ona zbilansowanie dochodów i wydatków, które mają wynieść po 435,3 mld zł.

tus/asa/

Artykuły powiązane