KRS wnioskuje o powołanie członka RPP Rafała Sury do NSA

Krajowa Rada Sądownictwa wnioskuje do Prezydenta RP o powołanie obecnego członka RPP Rafała Sury na wolne stanowisko sędziego w Naczelnym Sądzie Administracyjnym – poinformował prezes KRS Paweł Styrna, przedstawiając wyniki drugiego w piątek głosownia KRS w tej sprawie.

„Rada podjęła uchwałę o przedstawianiu panu prezydentowi na 3 wolne stanowiska (w NSA – PAP) ogłoszone w Monitorze Polskim (…) Piotra Korzeniowskiego, Rafała Surę i Piotra Niczyporuka” – powiedział Styrna.

Sura otrzymał 11 głosów za, 3 przeciw, 4 członków KRS wstrzymało się od głosu.

W piątek KRS rozpatrywała kandydatury w dwóch osobnych postępowaniach o wolnych stanowiskach sędziowskich do izby ogólnoadministracyjnej NSA. W obu z nich brał udział Sura. W pierwszym głosowaniu Sura nie otrzymał wystarczającej do nominacji liczby głosów.

KRS opublikowała listy kandydatów w postępowaniach na wolne stanowiska sędziowskie w NSA, na których znajdował się Sura, pod koniec października 2020 r.

Kadencja Sury w RPP, wybranego przez Senat, wygasa w listopadzie 2022 r.

Według ustawy o NBP uzupełnienia składu Rady na miejsce opróżnione w przypadku zrzeczenia się funkcji przez członka RPP organy powołujące – w tym przypadku Senat – dokonują nie później niż w okresie 3 miesięcy od odwołania lub stwierdzenia wygaśnięcia mandatu członka Rady. (PAP Biznes)

tus/ ana/


Artykuły powiązane