Liczba miejsc pracy w USA w VII wzrosła o 1,763 mln

Liczba miejsc pracy w sektorach pozarolniczych w Stanach Zjednoczonych wzrosła w lipcu o 1,763 mln wobec oczekiwanej zwyżki o 1,48 mln – podał amerykański Departament Pracy. Stopa bezrobocia w USA wyniosła 10,2 proc., oczekiwano 10,6 proc. wobec 11,1 proc. miesiąc wcześniej.

Dwumiesięczna rewizja liczby miejsc pracy wyniosła: +17 tys.

Wynagrodzenia godzinowe wzrosły w lipcu o 4,8 proc. rdr i wzrosły o 0,2 proc. mdm vs. konsensus +4,2 proc. i -0,5 proc.

Szersza miara stopy bezrobocia (U-6), lepiej odzwierciedlająca sytuację na rynku pracy w USA, spadła w VII do 16,5 proc. z 18 proc. w czerwcu.

Liczba miejsc pracy w amerykańskim sektorze prywatnym wzrosła w VII o 1,462 mln, podczas gdy miesiąc wcześniej wzrosła o 4,737 mln, po rewizji z +4,767 mln. Oczekiwano +1,176 mln.

Departament Pracy podał również, że wskaźnik zatrudnienia, określający, jaki odsetek ludności w wieku produkcyjnym pracuje zawodowo, wyniósł w lipcu 61,4 proc. wobec 61,5 proc. miesiąc wcześniej.

kkr/ gor/


Artykuły powiązane

Najbardziej zagrożeni na liście płac

Kategoria: Oko na gospodarkę
Z 6,4 proc. w marcu do 6,6 proc. w kwietniu wzrosła stopa bezrobocia w krajach Unii Europejskiej. Komisja Europejska w swojej najnowszej prognozie przewiduje, że sięgnie ona w tym roku 9,0 proc. Mniej optymistyczne prognozy mówią, że skutki pandemii dla rynku pracy będą jednak o wiele większe.
Najbardziej zagrożeni na liście płac

Polityka rynku pracy po pandemii musi chronić kapitał ludzki

Kategoria: Trendy gospodarcze
Absolutnym priorytetem jest obecnie zachowanie poczucia przywiązania pracowników do dotychczasowych miejsc pracy. Trwała realokacja zatrudnienia po obecnym przejściowym i nietypowym wstrząsie może doprowadzić do utraty kapitału ludzkiego właściwego dla poszczególnych firm.
Polityka rynku pracy po pandemii musi chronić kapitał ludzki

BIEC: Rynek pracy pod presją ograniczeń podażowych

Kategoria: Raporty
Wskaźnik Rynku Pracy (WRP) informujący z wyprzedzeniem o przyszłych zmianach wielkości bezrobocia w lutym zmalał – informuje Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych (BIEC). Tendencja spadkowa trwa już pięć miesięcy, ale w lutym skala spadku była ponad dwukrotnie mniejsza niż w styczniu.
BIEC: Rynek pracy pod presją ograniczeń podażowych