MF: Łącznie w trzech etapach liczba uczestników PPK 1,15 mln osób

Na dwa tygodnie przed terminem podpisania umów na zarządzanie PPK w ramach II i III etapu wdrażania PPK, liczba wszystkich uczestników programu wynosi 1152 tys. – wynika z odpowiedzi resortu finansów na interpelację poselską.

Wiceminister finansów Piotr Nowak podał w odpowiedzi na interpelację, że według stanu na 12 października 2020 r., w ewidencji PPK zarejestrowanych jest 1124.673 uczestników w ramach przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 250 osób, 23.382 w ramach trwającego II etapu wdrażania programu, czyli firm zatrudniających między 50 a 249 osób, oraz 4404 uczestników z III fali firm, w których pracuje między 20 a 49 osób.

Na koniec 2019 r. PFR podawał, że w największych firmach zatrudnionych jest około 2,9 mln pracowników, w firmach z II etapu – około 2 mln osób, a w tych z III etapu – około 1,7 mln osób.

Według tych danych, partycypacja w największych firmach wynosi blisko 39 proc. w październiku 2020 r. i pozostaje na zbliżonym poziomie do raportowanego przez PFR po wdrożeniu I etapu w 2019 r. Po spadku na początku roku, liczba uczestników w ramach I etapu wróciła do poprzedniego poziomu – w listopadzie ubiegłego roku wynosiła 1128 tys. osób.

Łączna liczba uczestników w trzech pierwszych etapach wynosi 1152.459 osób. Z wyliczeń PAP Biznes wynika, że obecnie dałoby to partycypację na poziomie około 17,5 proc. Nowak zwrócił jednak uwagę, że II i III etap wdrażania PPK jeszcze trwa.

Firmy mają czas do 27 października na podpisanie umów o zarządzanie PPK. Termin na podpisanie umów na prowadzenie PPK mija 10 listopada.

kk/gor/


Artykuły powiązane

Kryzys nie sprzyja oszczędnościom emerytalnym

Kategoria: Analizy
Koronawirus zaatakował w momencie, gdy wystartowały pracownicze plany kapitałowe (PPK), a w planie była likwidacja OFE. Pandemia może osłabić i tak niezbyt mocny zapał Polaków do oszczędzania na emeryturę, ale wygląda na to, że na PPK nie wpłynie tak bardzo, jak można się było obawiać.
Kryzys nie sprzyja oszczędnościom emerytalnym

Oszczędności emerytalne rosną wolno

Kategoria: Analizy
Polacy niechętnie oszczędzają na emeryturę, o ile nie jest to przymusowe. O emeryturze najczęściej myślą ci, którzy mają do niej najbliżej i to oni najchętniej oszczędzają.
Oszczędności emerytalne rosną wolno

Ukraińców znacznie mniej – czy ukraińska gospodarka to wytrzyma?

Kategoria: Społeczeństwo
O niemal pięć milionów osób różni się rzeczywista liczba Ukraińców od tej, którą w ostatnich latach przyjmowano w planach i analizach ekonomicznych. W Kijowie opublikowano wyniki elektronicznego oszacowania ludności, z których wynika, że politykę gospodarczą państwa trzeba będzie tworzyć na nowo.
Ukraińców znacznie mniej – czy ukraińska gospodarka to wytrzyma?