MF: Po wrześniu nadwyżka w budżecie wyniosła 47,6 mld zł

Po wrześniu nadwyżka w budżecie wyniosła 47,6 mld zł – poinformował minister finansów Tadeusz Kościński podczas kongresu Impact’21 w Poznaniu. Resort finansów podał w komunikacie, że dochody wyniosły 360,1 mld zł (89 proc. planu), a wydatki 312,5 mld zł (64,2 proc. planu).

„Wynik na koniec września to 47,6 mld zł. Podtrzymujemy ten trend, który mieliśmy na koniec sierpnia. Cały czas jest trend wzrostowy nadwyżki, widać, że gospodarka dobrze performuje, że wszystkie podatki w ujęciu rdr są większe – VAT o ok. 20 proc., PIT – o ok. 15 proc., a CIT też o ok. 20 proc.” – powiedział Kościński.

Po sierpniu nadwyżka w budżecie wynosiła ok. 43,4 mld zł.

Resort finansów podał w komunikacie, że w okresie styczeń – wrzesień 2021 r. dochody budżetu państwa były wyższe o 55,6 mld zł w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego. Dochody podatkowe budżetu państwa były wyższe w stosunku do okresu styczeń – wrzesień 2020 r. o ok. 48,3 mld zł.

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego:

– dochody z podatku VAT były wyższe o 20,7 proc. rdr (tj. ok. 27,1 mld zł),

– dochody z podatku PIT były wyższe o 15,4 proc. rdr (tj. ok. 6,9 mld zł),

– dochody z podatku CIT były wyższe o 24,3 proc. rdr (tj. ok. 7,4 mld zł),

– dochody z podatku akcyzowego i podatku od gier były wyższe o 6,1 proc. rdr (tj. ok. 3,2 mld zł),

– dochody z tytułu podatku od niektórych instytucji finansowych były wyższe o 8,7 proc. rdr (tj. ok.

0,3 mld zł ).

W okresie styczeń – wrzesień 2021 r. wykonanie dochodów niepodatkowych wyniosło ok. 45,7 mld zł i było wyższe o ok. 7,2 mld zł (tj. 18,7 proc.) w stosunku do wykonania w okresie styczeń – wrzesień 2020 r.

Z wypowiedzi ministra finansów podczas kongresu Impact’21 wynika, że choć MF planuje tworzenie poduszek finansowych, to deficyt budżetu na koniec roku może być niższy niż założony w ustawie budżetowej.

„Jestem pozytywnie nastawiony, że na koniec roku deficyt nie będzie taki duży. To jest techniczny deficyt, planujemy tworzyć poduszki finansowe, ale pewnie nie wykorzystamy całości” – powiedział.

W budżecie rząd założył, że na koniec roku deficyt wyniesie 40,39 mld zł. (PAP Biznes)

pat/ osz/


Artykuły powiązane

Powracające kłopoty fiskalne

Kategoria: Analizy
Dobra koniunktura międzynarodowa pozwoliła utrzymać przez kilka lat silny wzrost gospodarczy w Polsce. Dzięki temu poprawiła się też sytuacja finansów publicznych. Spowolnienie, które nas czeka w najbliższych miesiącach oraz konieczność zwiększenia wydatków dla wsparcia zamrożonej gospodarki pogorszą sytuację budżetu.
Powracające kłopoty fiskalne

Zmniejsza się nadwyżka w polskim handlu zagranicznym

Kategoria: Analizy
Na pogorszenie się salda w polskim handlu zagranicznym wpłynęło w pierwszym rzędzie osłabienie eksportu w dwóch kluczowych jego kategoriach, obejmujących części do środków transportu oraz towary konsumpcyjne trwałego użytku. W obecnych uwarunkowaniach tendencja ta może być kontynuowana.
Zmniejsza się nadwyżka w polskim handlu zagranicznym

To nie koniec zawirowań na światowym rynku żywności

Kategoria: Analizy
Wrzesień przyniósł dalszy wzrost światowych cen surowców rolnych. Co więcej, istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że wzrost ten utrzyma się w kolejnych miesiącach. Powstaje pytanie, jakie będzie miało to konsekwencje dla perspektyw dynamiki cen żywności w Polsce.
To nie koniec zawirowań na światowym rynku żywności