MF: Zadłużenie Skarbu Państwa wzrosło do 1.103,6 mld zł

Zadłużenie Skarbu Państwa na koniec października 2020 r. wyniosło 1.103,6 mld zł, czyli o 3,4 mld zł (0,3 proc.) więcej mdm – podał resort finansów w szacunkowych danych.

Zadłużenie w podziale według kryterium miejsca emisji wyniosło:

  • dług krajowy: ok. 830,0 mld zł,
  • dług w walutach obcych: ok. 273,5 mld zł (tj. 24,8 proc. całego długu SP).

luk/ana/


Artykuły powiązane

Dług publiczny eksplodował, świat zagrożony stagnacją

Kategoria: Analizy
Narosły w okresie pandemii dług może w połączeniu ze starzeniem się społeczeństw doprowadzić do trwałej stagnacji w gospodarce światowej. Zanim dojdzie do demograficznego tsunami, kraje powinny uznać obniżenie długu publicznego za swój priorytet.
Dług publiczny eksplodował, świat zagrożony stagnacją

Ciężar zadłużenia ciągnie Ukrainę w dół

Kategoria: Analizy i badania​
Miliardy dolarów corocznie, zamiast rozkręcać gospodarkę Ukrainy, przeznaczane są na obsługę zadłużenia. Mimo to jest ono wciąż znacznie wyższe od dopuszczalnego w ukraińskim kodeksie budżetowym.
Ciężar zadłużenia ciągnie Ukrainę w dół