NBP: Polskie inwestycje bezpośr. za granicą w ‚ I kw. ’19 -29 proc. rdr

10.07.2019

Polskie inwestycje bezpośrednie za granicą w I kw. 2019 r. spadły o 29 proc. rdr do 3,46 mld zł – wynika z szacunkowych danych NBP z raportu o bilansie płatniczym za I kw. 2019 r.

„Saldo transakcji w aktywach inwestycji bezpośrednich w I kwartale 2019 r. było dodatnie i wyniosło 3,5 mld zł. Złożyły się na nie dodatnie saldo transakcji na instrumentach dłużnych w wysokości 3,6 mld zł oraz ujemne saldo transakcji na akcjach i innych formach udziałów kapitałowych wynoszące 0,2 mld zł. Całość uzupełniały niewielkie dodatnie reinwestycje zysków” – napisano.

Wzrost aktywów z tytułu inwestycji bezpośrednich dotyczył przede wszystkim Holandii i Niemiec przy jednoczesnym wycofaniu z Francji, Korei Południowej i z Luksemburga.

W I kw. 2018 r. polskie inwestycje bezpośrednie za granicą wyniosły 4,86 mld zł.

tus/ osz/

Artykuły powiązane