NBP: Prognozy zatrudnienia o rocznym horyzoncie bardziej opt.

Dane ankietowe sugerują osłabienie popytu na pracę, ale prognozy zatrudnienia w perspektywie kwartalnej pozostają relatywnie optymistyczne, a w perspektywie rocznej są bardziej optymistyczne niż w kwartalnej – napisano w najnowszej wersji raportu NBP „Szybki Monitoring”.

„Dane ankietowe sugerują osłabienie popytu na pracę. Wskazuje na to w szczególności wyraźny spadek w IV kw. 2022 r. udziału przedsiębiorstw posiadających wakaty (do 41 proc. z 46 proc. w III kw.), do poziomu nieco niższego od wieloletniej średniej (43 proc.). Spadek ten wystąpił we wszystkich klasach wielkości przedsiębiorstw i we wszystkich analizowanych sektorach gospodarki, a jego skala była szczególnie znacząca w transporcie (gdzie jednak udział firm z wakatami jest wciąż najwyższy i wynosi ok. 50 proc.). Nieco mniej przedsiębiorstw (niecałe 4 proc. wobec blisko 5 proc. w III kw. 2022 r.) wskazywało także braki kadrowe jako barierę dla ich rozwoju” – napisano.

„Jednocześnie prognozy zatrudnienia w perspektywie kwartalnej – mimo wyraźnego obniżenia się w ostatnich kwartałach – pozostają relatywnie optymistyczne. W IV kw. skala spadku wskaźnika kwartalnych prognoz zatrudnienia była przy tym niewielka (0,3 pkt proc.) – i wyraźnie mniejsza niż w poprzednich 3 kwartałach – a jego poziom (17,9 pkt proc. s.a.) pozostał zbliżony do 3. kwartyla rozkładu z ostatnich 10 lat (17,8 pkt proc.). Prognozy zatrudnienia o rocznym horyzoncie były nieco bardziej optymistyczne od prognoz kwartalnych (wskaźnik wyniósł 21 pkt proc. s.a.), mimo trochę większej skali ich korekty w ostatnim kwartale (o ponad 1 pkt proc.)” – dodano.

Optymizm prognoz zatrudnienia jest silnie zróżnicowany w zależności od klasy wielkości przedsiębiorstwa. Najwyższe poziomy wskaźników kwartalnych prognoz zatrudnienia notowały duże i średnie firmy (po ok. 22 pkt proc. s.a.). Natomiast w grupie małych podmiotów wskaźnik ten był znacząco niższy (12 pkt proc. s.a.).

Największym pesymizmem charakteryzowały się oceny mikro firm, w przypadku których saldo rocznych prognoz zatrudnienia było ujemne, tj. więcej firm planowało redukcję niż zwiększenie zatrudnienia (odpowiednio 12 proc. i 10 proc. podmiotów).

tus/ gor/


Artykuły powiązane

Kalendarium Wschodnie

Kategoria: Trendy gospodarcze
Poniżej w plikach pdf odpowiadających wybranym datom publikujemy Kalendarium Wschodnie. Jest to kalendarium istotnych wydarzeń gospodarczych z obszaru Rosji i Ukrainy opartych na najciekawszych informacjach z mediów działających w tych krajach.
Kalendarium Wschodnie

Europejski biznes w Chinach a turbulentne zmiany w otoczeniu

Kategoria: Trendy gospodarcze
Poprawiają się wyniki finansowe większości europejskich firm w Chinach, ale prowadzenie działalności gospodarczej stało się trudniejsze w mniej przewidywalnym i mniej stabilnym otoczeniu.
Europejski biznes w Chinach a turbulentne zmiany w otoczeniu

Tydzień w gospodarce

Kategoria: Raporty
Przegląd wydarzeń gospodarczych ubiegłego tygodnia (02–06.05.2022) – źródło: dignitynews.eu
Tydzień w gospodarce