PIE: Istnieje przestrzeń do uszczelniania wpł. z podat. doch.

18.12.2019

Wpływy podatkowe do budżetu w 2019 r. sugerują istnienie znaczącej przestrzeni do dalszego uszczelniania wpływów z podatków dochodowych, a zarazem zmniejszanie się możliwości dalszego uszczelniania wpływów z podatków konsumpcyjnych – oceniają eksperci Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

„W 2019 r. wyraźnie szybciej rosną wpływy z podatków dochodowych niż z podatków konsumpcyjnych. Prawdopodobnie świadczy to o istnieniu znaczących możliwości uszczelniania wpływów z podatków dochodowych, a zarazem zmniejszaniu się możliwości dalszego uszczelniania wpływów z podatków konsumpcyjnych (akcyzy i VAT)” – napisano w raporcie.

„Największy przyrost wpływów (do budżetu po 10 miesiącach 2019 r. – PAP) odnotowano w podatku dochodowym od osób prawnych. W porównaniu z okresem styczeń – październik 2018 r., w 2019 r. o 18 proc. wzrosły wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), osiągając 34 mld zł (czyli 97,8 proc. planu budżetowego na 2019 r.). Wzrosły także dochody z podatku dochodowego od osób fizycznych o 12 proc. oraz w mniejszym stopniu dochody z podatku od towarów i usług (o 6 proc.)” – dodano.

pat/gor/

Artykuły powiązane