PKB Niemiec w III kw.: +1,7 proc. kdk. Wstępnie:+1,8 proc.

Produkt Krajowy Brutto Niemiec w III kwartale 2021 r. wzrósł o 1,7 proc. kdk, po uwzględnieniu czynników sezonowych – poinformował w komunikacie Federalny Urząd Statystyczny w Wiesbaden w II wyliczeniu. Wstępnie spodziewano się +1,8 kdk, po +1,9 proc. w II kw.

W ujęciu rdr PKB Niemiec wzrósł w III kwartale o 2,5 proc. Tu szacowano +2,5 proc., po wzroście w II kw. o 9,8 proc.

Urząd statystyczny podał też, że bez uwzględniania czynników sezonowych PKB Niemiec wzrósł o 2,5 proc. w III kwartale rdr. Tu szacowano +2,5 proc. wobec +10,3 proc. w II kw. (PAP Biznes)

aj/ asa/


Artykuły powiązane