Przedstawiciele EBC zgodni co do przygotowań do luzowania polityki

11.07.2019

Przedstawiciele Europejskiego Banku Centralnego zasygnalizowali w czerwcu, że wkrótce rozważą wprowadzenie nowego bodźca stymulacyjnego dla gospodarki strefy euro, w świetle słabych danych o inflacji i narastającej niepewności na świecie – wynika z protokołu posiedzenia opublikowanego w czwartek. 

„Istniała szeroka zgoda co do tego, że w świetle podwyższonej niepewności, która prawdopodobnie rozszerzy się na przyszłość, Rada Prezesów powinna być gotowa do dalszego łagodzenia polityki pieniężnej przez dostosowanie wszystkich swoich instrumentów” – napisano w minutes.

Na czerwcowym posiedzeniu członkowie EBC osiągnęli ogólny konsensus w sprawie propozycji dot. polityki monetarnej, przedstawionych przez głównego ekonomistę Philipa Lane’a, choć „wyrażono pewne obiekcje co do niuansów dot. poszczególnych elementów pakietu polityki”, w tym forward guidance ws. stóp procentowych i oprocentowania długoterminowych pożyczek dla banków.

Z protokołu z ostatniego posiedzenia wynika, że prezes EBC Mario Draghi powiedział, że EBC jest gotów rozważyć dalsze obniżki stóp procentowych lub ewentualnie wznowić zakupy aktywów netto w razie potrzeby.

Niektórzy decydenci ustalili nieco wyższy próg na rozpoczęcie działania niż Draghi, co może sugerować, że nowe zagrożenia dla perspektyw wzrostu PKB musiałyby się zmaterializować. Oznacza to, że ci członkowie Rady Prezesów nie chcą spieszyć się z żadną poważną decyzją.

„Przewidywano, że inflacja osiągnie zaledwie 1,6 proc. w 2021 r., co pozostało w pewnej odległości od celu inflacyjnego EBC” – podano w minutkach.

Bankierzy zwrócili uwagę na przesunięcie w dół rynkowych oczekiwań inflacyjnych, które spadły „w pobliżu poprzednich minimów odnotowanych we wrześniu 2016 r.”. EBC wykorzystywał wcześniej słabnące oczekiwania inflacyjne do uzasadnienia agresywnych środków stymulacyjnych.

„Dlatego też uznano za ważne, aby Rada Prezesów wykazała swoją determinację do działania (…) i była przygotowana na nieprzewidziane sytuacje w nadchodzącym okresie” – napisano w protokole.

„Jeśli nadal panować będzie środowisko o zbyt niskiej inflacji, uzasadnione mogą być działania o bardziej strategicznym charakterze, aby wzmocnić wiarygodność polityki pieniężnej EBC i wspierać osiągnięcie trwałego dostosowania inflacji do jej celu inflacyjnego” – dodano.

Rynek przyjął komunikat EBC neutralnie. Kurs eurodolara rośnie o 0,07 proc. do 1,1266.

Rada Prezesów Europejskiego Banku Centralnego (EBC) pozostawiła bez zmian podstawowe stopy procentowe podczas posiedzenia z 6 czerwca

„Rada Prezesów EBC postanowiła, że stopa procentowa podstawowych operacji refinansujących oraz stopy kredytu w banku centralnym i depozytu w banku centralnym pozostaną na niezmienionym poziomie, odpowiednio: 0,00 proc., 0,25 proc. oraz -0,40 proc.” – napisano.

Na czerwcowym posiedzeniu EBC zmienił forward guidance dla stóp procentowych – mają one pozostać bez zmian co najmniej do końca I połowy 2020 r.

„Rada Prezesów oczekuje obecnie, że podstawowe stopy procentowe EBC pozostaną na obecnym poziomie przynajmniej do pierwszego półrocza 2020 r.” – wskazano w komunikacie.

„Niektórzy członkowie Rady Prezesów EBC rozważali możliwość obniżenia stóp procentowych, a inni członkowie EBC podnieśli pomysł wznowienia programu skupu aktywów QE lub dalszych zmian w forward guidance” – powiedział prezes Europejskiego Banku Centralnego Mario Draghi na konferencji po posiedzeniu EBC.

W późniejszym przemówieniu w portugalskiej Sintrze Draghi powiedział, że jeśli prognozy nie ulegną poprawie potrzebne będą dalsze bodźce EBC.

Christina Lagarde, obecna szefowa Międzynarodowego Funduszu Walutowego, jest kandydatką do zastąpienia Mario Draghiego na stanowisku prezesa Europejskiego Banku Centralnego. Takie są ustalenia szczytu Unii Europejskiej w Brukseli. Lagarde, jeśli zostanie zatwierdzona, zastąpi na koniec października Mario Draghiego.

Następne posiedzenie EBC odbędzie się 24-25 lipca.

Artykuły powiązane