Stabilizacja oczekiwań na brak zmian stóp proc. NBP do końca ’21

02.12.2019

Rynek niezmiennie oczekuje, że RPP utrzyma stopy procentowe na obecnym poziomie do końca 2021 r. lub dłużej – wynika z grudniowego konsensusu PAP Biznes.

Wszyscy z 20 ankietowanych przez PAP Biznes ekonomistów oczekują, że RPP na grudniowym posiedzeniu utrzyma obecny poziom stóp procentowych. Referencyjna stopa procentowa NBP wynosi obecnie 1,50 proc. w skali rocznej.

Niemal wszyscy ankietowani oczekują ponadto, że stopa referencyjna utrzyma się na poziomie 1,50 proc. do końca 2021 r.

19 z 20 ośrodków przewiduje stabilizację stóp procentowych do końca 2020 r., a 18 do końca 2021 r.

Sześć ankietowanych ośrodków spodziewa się braku zmian stóp procentowych w jeszcze dłuższej perspektywie – do końca lub połowy 2022 r., a nawet do końca 2024 r. (jedna ankieta). Kadencja obecnej Rady kończy się w 2022 r.

Dwa ośrodki prognozują obniżki stóp procentowych o 25 b.p. – jeden w 2020 r. (ośrodek ten nie podał prognoz na 2021 r.), a jeden w 2021 r.

Jedna ankieta zakłada podwyżkę stopy referencyjnej o 25 b.p. w I poł. 2022 r.

tus/asa/

Artykuły powiązane