Szanse na zmianę persp. ratingu Polski przez S&P ok. 4 proc.

10.10.2019

S&P Global Ratings najprawdopodobniej utrzyma podczas przeglądu rating Polski i jego perspektywę bez zmian – wynika z konsensusu opracowanego przez PAP Biznes. Ekonomiści szacują, że prawdopodobieństwo obniżenia perspektywy wynosi 4,2 proc., a jej wzrostu 2,6 proc.

Prawdopodobieństwo, że agencja S&P nie zmieni ratingu wynosi 97 proc. Szanse na jego podniesienie ekonomiści oceniają na 2,0 proc., a średnie prawdopodobieństwo obniżki oceny wynosi 1,0 proc.

W oparciu o wyniki ankiety równie mało realna wydaje się też zmiana perspektywy. Prawdopodobieństwo, że pozostanie ona „stabilna” wynosi 93,1 proc. – szacują ekonomiści. Średnie prawdopodobieństwo obniżenia perspektywy wynosi 4,2 proc., zaś jej podniesienia 2,6 proc.

Przegląd ratingu Polski przez S&P zaplanowany jest na piątek, 11 października. Tego samego dnia przeglądu oceny kredytowej Polski ma dokonać również agencja Moody’s.

Analitycy agencji ratingowej S&P uważają, że założone w projekcie budżetu na 2020 r. przychody są zbyt optymistyczne, a deficyt sektora finansów publicznych wyniesie w 2020 r. ok. 2 proc. PKB. Deficyt sektora gg w 2020 r. ma wynieść – według uzasadnienia projektu budżetu – 0,3 proc., a po wyeliminowaniu czynników o charakterze jednorazowym deficyt wyniesie 1,3 proc. PKB.

Lipcowe prognozy S&P zakładały, że PKB Polski wzrośnie w 2019 r. o 4,1 proc., a w 2020 r. o 3,1 proc. Agencja spodziewała się wówczas, że deficyt sektora wzrośnie w 2020 r. do 2,6 proc. PKB z 1,5 proc. w 2019 r.

Spośród trzech największych agencji ratingowych wiarygodność kredytową Polski najwyżej ocenia Moody’s – na poziomie „A2”. Rating Polski wg Fitch i S&P to „A-”, jeden poziom niżej niż Moody’s. Perspektywy wszystkich ocen są stabilne.

Konsensus został przeprowadzony wśród 15 ośrodków analitycznych w okresie 7 – 9 października 2019 r.

tus/osz/

Artykuły powiązane