USA: Ceny konsumpcyjne w IX bez zmian mdm, +1,7 proc. rdr

Ceny konsumpcyjne (CPI – consumer price index) w USA we wrześniu pozostały bez zmian proc. w ujęciu mdm, a rdr wzrosły o 1,7 proc. – podał amerykański Departament Pracy w komunikacie. Oczekiwano +0,1 proc. mdm, a +1,8 proc. rdr.

Inflacja bazowa, czyli wskaźnik, który nie uwzględnia cen paliw i żywności, wyniosła 0,1 proc. mdm i 2,4 proc. rdr. Oczekiwano +0,2 proc. mdm i +2,3 proc. rdr.

W sierpniu zasadniczy wskaźnik CPI wzrósł o 0,1 mdm, a rdr wzrósł o 1,7 proc. Bazowy CPI w VIII wyniósł 0,3 proc. mdm i 2,4 proc. rdr.

kkr/ gor/


Artykuły powiązane

Wpływ digitalizacji na inflację w Polsce

Kategoria: Wskaźniki ekonomiczne
Niska inflacja w Polsce ma też swoje cyfrowe źródła. Digitalizacja prowadzi do spadku inflacji CPI, inflacji bazowej oraz szeregu komponentów koszyka konsumenta. Rozwój e-commerce i porównywanie cen przez konsumentów wspiera konkurencję i oddziałuje w kierunku niższego tempa wzrostu cen w gospodarce.
Wpływ digitalizacji na inflację w Polsce

Ekonomia ekologiczna: zasoby z odpadków

Kategoria: Analizy
W walce z marnotrawstwem żywności ekolodzy, ekonomiści i przedsiębiorcy sięgają po zaskakujące środki: zmieniają resztki jedzenia w źródło energii i wykorzystują modę na patriotyzm.
Ekonomia ekologiczna: zasoby z odpadków

Krajowy i zagraniczny wymiar inflacji

Kategoria: Badania pracowników NBP
Wyniki analizy modelowej wskazują, że choć znaczna część koszyka konsumpcyjnego reaguje na dostosowania krajowej koniunktury, to presja popytowa narasta powoli, a na zmiany cen istotnie wpływa też globalna aktywność gospodarcza i ceny ropy naftowej.
Krajowy i zagraniczny wymiar inflacji