W Niemczech w V stopa bezrobocia 6,3 proc.

03.06.2020

Stopa bezrobocia w Niemczech w V, po uwzględnieniu czynników sezonowych, wyniosła 6,3 proc. – poinformował Federalny Urząd Pracy w komunikacie.

To najwyższy jej poziom od 4 lat.

Analitycy oczekiwali, że stopa bezrobocia wyniesie 6,2 proc., wobec 5,8 proc. miesiąc wcześniej.

Liczba osób poszukujących pracy wzrosła o 238,0 tys., po uwzględnieniu czynników sezonowych, wobec wzrostu o 372,0 tys. miesiąc wcześniej, po korekcie z 373,0 tys. Analitycy spodziewali się teraz wzrostu o 190,0 tys. Liczba osób bezrobotnych wyniosła tu 2,875 mln.

Bez uwzględniania czynników sezonowych liczba osób bezrobotnych wyniosła 2,813 mln wobec 2,644 mln poprzednio, a stopa bezrobocia wyniosła 6,1 proc. wobec 5,8 proc. poprzednio – podał urząd pracy. (PAP Biznes)

Artykuły powiązane