Wydatki Amerykanów w sierpniu 2022 r.: +0,4 proc.

Wydatki amerykańskich konsumentów w sierpniu 2022 r. wzrosły o 0,4 proc. mdm, po spadku o 0,2 proc. miesiąc temu (po rewizji z +0,1 proc.) – podało Biuro Analiz Ekonomicznych Departamentu Handlu. Oczekiwano wzrostu o 0,2 proc. mdm.

Dochody Amerykanów wzrosły o 0,3 proc. wobec +0,3 proc. miesiąc wcześniej, po korekcie z +0,2 proc. Tu rynek oczekiwał +0,3 proc. mdm.

kkr/ asa/


Artykuły powiązane

Kalendarium Wschodnie

Kategoria: Trendy gospodarcze
Poniżej w plikach pdf odpowiadających wybranym datom publikujemy Kalendarium Wschodnie. Jest to kalendarium istotnych wydarzeń gospodarczych z obszaru Rosji i Ukrainy opartych na najciekawszych informacjach z mediów działających w tych krajach.
Kalendarium Wschodnie

Badanie od najbiedniejszych do najbogatszych Amerykanów

Kategoria: Trendy gospodarcze
Ekonomiści od dawna dyskutują nad tym, które wskaźniki są najbardziej efektywne przy pomiarze ubóstwa i nierówności. Autor niniejszego artykułu przedstawia analizę względnego znaczenia trzech głównych wskaźników makroekonomicznych – stopy bezrobocia, stopy inflacji oraz stopy wzrostu PKB na mieszkańca.
Badanie od najbiedniejszych do najbogatszych Amerykanów

Analizy Wschodnie

Kategoria: Trendy gospodarcze
Poniżej przedstawiamy najciekawsze fragmenty tekstów analitycznych opublikowanych w mediach ukraińskich w ostatnich dniach.
Analizy Wschodnie