Ekonomia jest sztuką wyboru – także moralnego

Wszyscy stawiamy sobie pytanie, jak długo potrwa stan epidemii oraz narzucone wskutek niego ograniczenia. Blokada życia społeczno-gospodarczego, tzw. lockdown, miała kupić nam trochę czasu, tj. spowolnić epidemię do momentu, gdy dostępne będą nowe metody leczenia i lepiej przygotowany system opieki zdrowotnej.