Finanse europejskich gospodarstw domowych w czasie pandemii

Romina Gambacorta, Alfonso Rosolia, Francesca Zanichelli

W krajach europejskich istnieje duży odsetek ludności, która prawdopodobnie ucierpi z powodu skutków gospodarczych wprowadzenia środków przeciwepidemicznych.