Opłacalność zielonych inwestycji

Inwestycje w przedsięwzięcia związane z ochroną klimatu – i te bezpośrednie i te pośrednie – stają się trwałym elementem krajobrazu biznesowego.