Transmisja szoku finansowego w obrębie sieci produkcyjnej

VoxEU

Wzajemne powiązania przedsiębiorstw mają ważne implikacje dla rozprzestrzeniania się szoków gospodarczych i skuteczności polityki publicznej rządów. Nawet niewielki szok kosztowy przenosi się z wcześniejszych na późniejsze etapy łańcucha produkcyjnego i jest wzmacniany przez firmy, które doświadczają ograniczeń finansowych.