W Chinach kapitał prywatny finansuje państwo

Zainteresowanie prywatnych inwestorów produktami finansującymi przedsięwzięcia państwowe w Chinach powoduje niebezpieczne współzależności na rynku finansowym. W przypadku niewypłacalności i zakłóceń płynności między inwestycjami krótko- i długoterminowymi zaszkodzą i kredytobiorcom, i gospodarce.