Wiosenne prognozy KE: wyższy wzrost PKB Polski, niższy deficyt

04.05.2018
Ekonomiści Komisji Europejskiej w wiosennej prognozie podwyższyli ocenę dynamiki PKB Polski w 2018 r. do 4,3 proc. z 3,8 proc. wcześniej, a w 2019 r. do 3,7 proc. z 3,4 proc. prognozowanych w listopadzie 2017 roku. Ich zdaniem, deficyt sektora finansów publicznych w Polsce ukształtuje się na poziomie 1,4 proc. PKB i będzie niższy od spodziewanego wcześniej.


Komisja Europejska przewiduje, że gospodarka polska będzie w dalszym ciągu rozwijać się dynamicznie, z pewnym ograniczonym spowolnieniem tempa wzrostu w 2019 roku.

W 2018 roku PKB Polski według prognoz Komisji Europejskiej ma zwiększyć się o 4,3 proc. wobec wzrostu o 4,6 proc. w zeszłym roku. W 2019 roku PKB ma wzrosnąć o 3,7 proc.

Motorami konsumpcja i inwestycje

Główne motory wzrostu badacze widzą w konsumpcji krajowej oraz inwestycjach, wspieranych przez szybki wzrost płac, silne zaufanie konsumentów oraz fundusze strukturalne płynące z Unii Europejskiej.

Konsumpcja w Polsce ma stopniowo zmniejszać się z 4,1 proc. prognozowanych w 2018 roku do 3,4 proc. w przyszłym roku, ale jak podkreślają ekonomiści Komisji Europejskiej – pozostanie na wysokim poziomie jako wynik silnego wzrostu płac i rekordowo wysokiego zaufania konsumentów.

Inwestycje publiczne mają szybko rosnąć w tym roku dzięki napływowi środków z UE. Lekki wzrost publicznych inwestycji przepowiadany jest również w 2019 roku.

Inwestycje prywatne, których rozmiary w 2017 roku pozostawiały wiele do życzenia, mają stopniowo się odbudowywać w latach 2018 i 2019, dzięki wykorzystaniu zdolności produkcyjnych, trwałym perspektywom popytu i niskim stopom procentowym. Wzrost inwestycji będzie jednak hamowany z powodu rosnącego braku wykwalifikowanych pracowników, co może zniechęcać przedsiębiorców do rozpoczynania większych przedsięwzięć.

Eksport ma w dalszym ciągu rosnąć w latach 2018 i 2019 (odpowiednio o 7,3 i 6,2 proc.). Dzięki dużemu popytowi krajowemu rosnąć powinien też import (8,4 proc. w 2018 r. i 6,3 proc. w 2019 r.).

Inflacja w Polsce ma spaść w 2018 roku do 1,3 proc., a następnie wzrosnąć na fali rosnących płac (2,5 proc. w 2019 roku). W 2017 roku inflacja wyniosła 1,6 proc.

Komisja Europejska zwraca uwagę, że po spadku inflacji na początku 2018 roku w dalszej części roku i w 2019 roku powinna zacząć ona stopniowo rosnąć.

Głównym czynnikiem wzrostu inflacji, zwłaszcza w sektorze usług, mają być wyższe płace.

Komisja Europejska spodziewa się w 2018 roku umiarkowanego umocnienia się kursu złotego wobec euro, co częściowo powinno hamować wzrost cen.

Zatrudnienie w Polsce, zdaniem badaczy, powinno rosnąć w drugiej połowie 2018 roku i w 2019 roku, ale tempo wzrostu będzie stopniowo spadać. Bezrobocie, które w 2017 roku zmniejszyło się w Polsce do historycznie niskiego poziomu 4,9 proc., spadnie do 4,1 proc. w 2018 roku i do 3,9 proc. w przyszłym roku.

Mniej na minusie

Ekonomiści Komisji Europejskiej w majowej prognozie przepowiadają tez, że deficyt sektora finansów publicznych w Polsce ukształtuje się na poziomie 1,4 proc. PKB zarówno w 2018 r., jak i 2019 r. Wcześniej badacze KE spodziewali się, że w 2018 i 2019 r. deficyt wyniesie 1,7 proc.

Deficyt sektora finansów publicznych w Polsce w 2016 roku wyniósł 2,3 proc. PKB, a w 2017 roku spadł on do 1,7 proc. PKB. To skutek szybciej rosnących wpływów do budżetu niż wydatków. Wzrost wpływów do budżetu to z kolei owoc z jednej strony bardzo dobrej sytuacji na rynku pracy, z drugiej – rozwijającej się gospodarki i wprowadzonych przez rząd narzędzi do lepszej ściągalności podatków.

Komisja Europejska przepowiada, że w 2018 roku zarówno przychody, jak i wydatki wzrosną jako procent PKB. Prognozowany wzrost wydatków to przede wszystkim efekt inwestycji.

Ekonomiści spodziewają się dalszej poprawy ściągalności VAT, co powinno w kolejnych latach zapewnić utrzymanie wysokich wpływów z tego podatku.

Deficyt strukturalny w Polsce w latach 2018 i 2019 ma pozostać na poziomie 2,2 proc. PKB.

Po spadku długu publicznego w 2016 roku z ponad 54 proc. PKB do poniżej 51 proc. PKB w 2017 roku, w 2018 roku dług publiczny ma spaść do około 49 proc. w 2018 i 2019.

Strefa euro w górę

Komisja Europejska w majowym raporcie podniosła też prognozy wzrostu gospodarczego dla strefy euro. W 2018 roku PKB eurolandu ma się zwiększyć o 2,2 proc., wobec wzrostu o 2,1 proc. przepowiadanego w listopadzie.

Komisja Europejska prognozuje, że w 2019 roku PKB krajów strefy euro wzrośnie o 2 proc. W 2017 roku PKB strefy euro zwiększyło się o 2,4 proc.

Eksperci z Brukseli zapowiadają, że w 2018 roku PKB 28 krajów Unii Europejskiej ma wzrosnąć o 2,3 proc., a w 2019 roku o 2,0 proc.

Oceny Komisji Europejskiej dla 27 krajów członkowskich, czyli UE bez Wielkiej Brytanii, zakładają, że ten zbiór krajów ma się rozwijać w tempie 2,5 proc. w 2018 roku oraz 2,2 proc. w 2019 roku.

Komisja Europejska spodziewa się, że w 2018 roku stopa bezrobocia w strefie euro spadnie do 8,4 proc. z 9,1 proc. w zeszłym roku. W 2019 roku stopa bezrobocia ma się zmniejszyć do 7,9 proc.

Inflacja w strefie euro w 2018 roku ma się utrzymać na poziomie z 2017 roku (1,5 proc.), a w 2019 roku wzrośnie do 1,6 proc.

pr/


Tagi


Artykuły powiązane

Popularne artykuły

test