Jak Europa radzi sobie z problemowymi bankami

Magdalena Kozińska, Jarosław Michalewicz, Justyna Pycka, Beata Zdanowicz

Były prezes Banku Anglii, Mervin King, podczas seminarium w 2010 r. powiedział: „… large complex financial institutions are global – at least in life if not in death”. Zaakcentował w ten sposób brak międzynarodowych ram zarządzania kryzysem bankowym oraz podkreślił odpowiedzialność, jaka ciąży na poszczególnych krajach w radzeniu sobie z upadłościami banków.