Rośnie rola banków centralnych w ochronie konsumentów finansowych usług

Milena Kabza

Ochrona konsumentów na rynku finansowym odgrywała drugorzędną rolę we wprowadzanych standardach regulacyjnych i praktykach nadzorczych. Sytuacja ta zaczęła się zmieniać w wyniku zmiany paradygmatu regulacyjno-nadzorczego, co jest efektem ostatniego światowego kryzysu finansowego.