Sektor bankowy Trójmorza na froncie covidowym

Eksperci Wydziału UE i Analiz Międzynarodowych DSF NBP

Efektywny policy mix polityki pieniężnej, fiskalnej i ostrożnościowej zastosowany wobec sektora bankowego przyniósł w państwach TSI oczekiwane efekty: zachowanie stabilności systemu finansowego i utrzymanie dostępności finansowania dla gospodarki realnej po wybuchu pandemii.