Ukraina-MFW: Nowe założenia, stare problemy

Michał Kozak

Ukraina i MFW porozumiały się w sprawie nowego planu wsparcia makroekonomicznego. Poprzedni program zakończył się fiaskiem — pieniądze Kijów dostał nie w pełnej wysokości, a oczekiwanych efektów ekonomicznych nie było.