MFW: PKB w Polsce w 2018 r. w górę z 3,3 proc. do 4,1 proc.

17.04.2018
Międzynarodowy Fundusz Walutowy prognozuje, że wzrost PKB Polski w 2018 r. wyniesie 4,1 proc., a w 2019 r. 3,5 proc. - wynika z kwietniowej edycji raportu World Economic Outlook. MFW ocenia, że w średnim terminie globalny wzrost spowolni do ok. 3,7 proc.

Ekonomiści MFW oceniają, że do wzrostu PKB w Polsce przyczynią się wysokie spożycie krajowe i napływ funduszy unijnych (Radosław Kut, CC BY-NC-ND)


W październiku 2017 r. ekonomiści Funduszu oczekiwali, że dynamika PKB w naszym kraju w 2018 r. wyniesie 3,3 proc., a w 2019 r. będzie na poziomie 3 proc.

„Spodziewamy się, że w Polsce wysokie spożycie krajowe, szybsze przyjmowanie środków unijnych i wspierająca polityka makroekonomiczna wzniosą tegoroczny wzrost powyżej potencjału” – napisano w raporcie. „Prognozujemy, że w 2018 r. PKB Polski wzrośnie o 4,1 proc., a w 2019 r. spowolni do 3,5 proc. – jest to odpowiednio 0,8 pkt. proc. i 0,5 pkt. proc. więcej niż w październikowym WEO” – czytamy.

Autorzy raportu zmienili również szacunki średniorocznej inflacji w tym roku – ma ona wynieść 2,5 proc. wobec prognozy 2,3 proc. z października. Na takim samym poziomie ma się ona ukształtować w 2019 r.

Lepsze zapowiedzi dla Europy rozwijającej się

Prognozę dynamiki wzrostu PKB w 2018 r. MFW podwyższył także dla krajów Europy rozwijającej się: do 4,3 proc. z 3,5 proc. wcześniej. Ekonomiści zaznaczyli, że lepsze prognozy wynikają z dobrej kondycji strefy euro.

„Spodziewamy się, że wzrost w Europie rozwijającej się spowolni z 5,8 proc. w 2017 r. do nadal mocnych 4,3 proc. w 2018 r., a w 2019 r. osłabi się dalej do 3,7 proc. (0,8 i 0,4 proc. wyżej niż w prognozach z października)” – napisano w raporcie. „Mocniejszy popyt zewnętrzny generowany przez lepszą aktywność gospodarczą w strefie euro podniósł krótkoterminowe perspektywy wzrostu wśród wszystkich krajów grupy” – dodano.

Na świecie spowolnienie

MFW utrzymał prognozy wzrostu globalnej gospodarki na lata 2018-19 na poziomie 3,9 proc. rocznie – wynika z opracowania World Economic Outlook. Jednocześnie Fundusz wskazuje na zagrożenia dla światowej gospodarki w średnim okresie oraz negatywne konsekwencje wojen handlowych. Wzrost gospodarczy na świecie w krótkim terminie „wspierać będzie mocne momentum, sprzyjający sentyment rynkowy, akomodacyjne warunki finansowe oraz krajowe i międzynarodowe skutki ekspansywnej polityki fiskalnej w USA” – uważa MFW.

Fundusz przepowiada, że w średnim terminie globalny wzrost spowolni do ok. 3,7 proc.

„Gdy cykliczna zwyżka wzrostu i stymulacja fiskalna w USA wyczerpią swój potencjał, pespektywy dla gospodarek rozwiniętych pozostają przygaszone, biorąc pod uwagę ich niewielki wzrost potencjalny. Z kolei w gospodarkach wschodzących i rozwijających się wzrost utrzyma się blisko poziomów z 2018-19 r., wobec stopniowej poprawy w gospodarkach surowcowych i spodziewanego przyspieszenia wzrostu w Indiach, co powinno zrównoważyć stopniowe spowalnianie w Chinach i spadek tempa wzrostu wschodzącej Europy do poniżej tendencji” – napisano w dokumencie.

Fundusz ocenia, że bilans ryzyka dla światowej gospodarki w najbliższych kwartałach jest „zasadniczo zrównoważony”, jednak w dalszym horyzoncie przeważają w nim czynniki negatywne i nie ma gwarancji, że obecne momentum wzrostu zostanie utrzymane. „Wobec ciągle luźnych warunków finansowania i uporczywie niskiej inflacji (…) potencjalne narastanie nierównowag finansowych może zakończyć się gwałtownym zacieśnieniem warunków finansowania, osłabieniem zaufania i wzrostu. Procykliczne rozwiązania wspierające wzrost, m.in. w USA, ostatecznie będą musiały zostać zniesione. Inne czynniki ryzyka obejmują zwrot ku rozwiązaniom wsobnym, które negatywnie wpływają na handel międzynarodowy, czy wzrost napięć geopolitycznych” – uważa MFW.

Szkodliwe wojny handlowe

Fundusz zwrócił uwagę na negatywne skutki wojen handlowych. „Wzrost napięć handlowych oraz nałożenie większych barier na handel transgraniczny nie tylko bezpośrednio wpłynie na aktywność gospodarczą, lecz również osłabi zaufanie, co z kolei będzie niosło dalsze negatywne skutki” – czytamy w raporcie.

>>Raport World Economic Outlook

(gu)


Tagi


Artykuły powiązane

Popularne artykuły