Aktywność zawodowa i dzietność kobiet a świadczenia rodzinne

Wioletta Grzenda

Obecnie w Polsce toczy się dyskusja na temat wpływu świadczeń rodzinnych na aktywność zawodową i dzietność kobiet. Czy można ocenić na podstawie dostępnych danych wpływ tych świadczeń na aktywność zawodową kobiet, w szczególności – kobiet o niskich dochodach?