Pogarszają się perspektywy przemysłu naftowego USA

Jacek Suder

Utrzymująca się pandemia, niesłabnące ryzyko dalszego spowolnienia wzrostu globalnego oraz lokalne utrudnienia obniżają koniunkturę dla amerykańskich producentów ropy naftowej.