Skiba, MF: Wzrost PKB Polski w 2017 rok pomiędzy 4-4,5 proc.

14.11.2017
Dane GUS o polskim wzroście gospodarczym w III kwartale wpisują się w scenariusz wzrostu PKB w całym 2017 r. w przedziale 4-4,5 proc. – poinformował PAP Leszek Skiba, wiceminister finansów.  „Scenariusz, że wzrost gospodarczy w całym roku będzie pomiędzy 4-4,5 proc. rdr, jest zgodny z tym odczytem” – powiedział Skiba zapytany o komentarz do danych …

Dane GUS o polskim wzroście gospodarczym w III kwartale wpisują się w scenariusz wzrostu PKB w całym 2017 r. w przedziale 4-4,5 proc. – poinformował PAP Leszek Skiba, wiceminister finansów. 

„Scenariusz, że wzrost gospodarczy w całym roku będzie pomiędzy 4-4,5 proc. rdr, jest zgodny z tym odczytem” – powiedział Skiba zapytany o komentarz do danych GUS o wzroście PKB.

Produkt Krajowy Brutto w Polsce w III kwartale 2017 roku wzrósł o 4,7 proc. rdr oraz wzrósł o 1,1 proc. kdk wobec wzrostu w II kw. na poziomie 4,0 proc. rdr po korekcie – wynika z flash szacunku GUS. Ekonomiści ankietowani przez PAP oczekiwali, że w III kwartale gospodarka wzrosła o 4,5 proc. rdr.

Pełne dane o PKB w III kwartale GUS poda 30 listopada.

GUS podniósł szacunek wzrostu PKB w I kwartale 2017 r. do 4,1 proc. (wobec 4,0 proc. podawanych wcześniej), zaś w II kwartale 2017 r. do 4,0 proc. (wobec 3,9 proc. wcześniej). Łącznie po trzech kwartałach wzrost PKB wyniósł ok. 4,3 proc. wobec wzrostu w analogicznym okresie 2016 r. o 2,9 proc.

„Zakładamy, że wzrost w przyszłym roku wyniesie 3,8 proc. rdr. Czy któryś kwartał będzie lepszy niż 4,7 proc.? Możliwe, że będzie to trudne. Żeby polska gospodarka rozwijała się szybciej, potrzebne jest wiele reform strukturalnych związanych z Planem Morawieckiego, z innowacjami. Wtedy za jakiś czas wzrost powyżej 4 proc., przy wysokim tempie wzrostu produktywności, jest do osiągnięcia. Ale w horyzoncie najbliższego roku czy dwóch nasze oczekiwania są takie, że wzrost będzie poniżej 4 proc., co odpowiada potencjalnemu wzrostowi” – powiedział Skiba.

W październiku wicepremier Mateusz Morawiecki ocenił, że wzrost PKB Polski w 2017 r. może być wyższy niż 4 proc.

W kwietniowej Aktualizacji Programu Konwergencji prognoza wzrostu PKB na 2017 r. wyniosła 3,6 proc., na 2018 r. 3,8 proc., a na 2019 r. 3,9 proc.

Artykuły powiązane


Popularne artykuły