EBC przedłuży QE do grudnia 2017 r. na poziomie 60 mld euro

08.12.2016
Rada Prezesów Europejskiego Banku Centralnego (EBC) zdecydowała o przedłużeniu programu skupu aktywów od kwietnia do grudnia 2017 r. na poziomie 60 mld euro lub dłużej, jeśli to będzie konieczne. Jednocześnie EBC wprowadził zmiany do technicznych parametrów programu QE, które wejdą w życie od stycznia. “Jeśli chodzi o niestandardowe środki polityki pieniężnej, Rada Prezesów postanowiła kontynuować …

Rada Prezesów Europejskiego Banku Centralnego (EBC) zdecydowała o przedłużeniu programu skupu aktywów od kwietnia do grudnia 2017 r. na poziomie 60 mld euro lub dłużej, jeśli to będzie konieczne. Jednocześnie EBC wprowadził zmiany do technicznych parametrów programu QE, które wejdą w życie od stycznia.

“Jeśli chodzi o niestandardowe środki polityki pieniężnej, Rada Prezesów postanowiła kontynuować program skupu aktywów (APP) na obecnym poziomie 80 mld euro miesięcznie do końca marca 2017 roku. Od kwietnia 2017 roku zakupy aktywów netto mają być prowadzone nadal, na kwotę 60 mld euro miesięcznie, do końca grudnia 2017 roku, a w razie potrzeby jeszcze dłużej – w każdym razie tak długo, aż Rada stwierdzi trwałe dostosowanie ścieżki inflacji odpowiadające celowi inflacyjnemu” – napisano w komunikacie po posiedzeniu.

“Jeżeli w tym okresie pogorszą się perspektywy lub jeśli warunki finansowe nie będą wskazywać na dalszy postęp w trwałym dostosowaniu ścieżki inflacji, Rada Prezesów zamierza zwiększyć skalę programu i/lub wydłużyć czas jego prowadzenia. Równolegle z zakupami netto reinwestowane będą spłaty kapitału z tytułu zapadających papierów wartościowych nabytych w ramach programu APP” – dodano.

Benchmarkowa stopa procentowa kredytu refinansowego wynosi 0 proc.

Stopa oprocentowania depozytów wynosi minus 0,4 proc. Stopa kredytu wynosi 0,25 proc.

Jednocześnie, EBC podjął decyzję o zmianie parametrów technicznych programu skupu aktywów.

Począwszy od stycznia 2017 r., EBC rozszerzy zakres aktywów objętych programem skupu o obligacje, których rentowność kształtuje się poniżej stopy depozytowej EBC “do takiego poziomu, jaki będzie konieczny” – powiedział na konferencji prasowej po posiedzeniu EBC Mario Draghi, prezes banku.

Dodał, iż jest to jedynie możliwość, a nie konieczność. EBC zdecydował się na taki ruch, zdaniem Draghiego, by umożliwić płynne przeprowadzanie skupu aktywów.

EBC obniżył również do 1 roku najkrótszą dopuszczalną w ramach APP zapadalność papierów.

“Rozszerzenie zakresu skupu w długim terminie pozwala na bardziej zrównoważoną obecność na rynku, a w konsekwencji bardziej trwałą transmisję stymulacji na rynek” – powiedział Draghi.

“Na posiedzeniu nie dyskutowano o wygaszaniu programu QE” – dodał.

Podkreślił, że ograniczenie APP do zera nie wchodzi w grę, a intencją EBC nie jest wygaszanie QE, gdyż zamierza on nadal pozostać na rynku.

Dodał, iż decyzja o przedłużeniu QE oparta była na “szerokim konsensusie” w ramach Rady Prezesów. Draghi powiedział, że żaden z członków Rady Prezesów nie opowiedział się za wygaszeniem programu QE.

W ocenie prezesa BEC, wzrost gospodarczy w strefie euro pozostaje pod presją w dół. Jednocześnie, zdaniem Draghiego, ryzyka deflacyjne w strefie euro w znacznej mierze zniknęły, choć w dalszym ciągu w gospodarce panuje niepewność.

“Rada Prezesów będzie uważnie monitorować perspektywy stabilności cen, a jeżeli będzie to konieczne dla osiągnięcia celu (inflacyjnego – PAP), zadziała z użyciem wszelkich instrumentów w ramach mandatu” – powiedział Draghi.

Europejski Bank Centralny przedstawił w czwartek nowe prognozy makroekonomiczne, w tym po raz pierwszy na 2019 r.

EBC szacuje, iż średnioroczna inflacja w strefie euro w 2019 r. wyniesie 1,7 proc. Jednocześnie bank podwyższył prognozę inflacji w strefie euro na 2017 r. do 1,3 proc., o 0,1 pkt. proc., a na 2018 obniżył do 1,5 proc., 0,1 pkt. proc.

Draghi zaznaczył, iż 1,7-proc. wzrost cen w strefie euro w 2019 r. nie oznacza, iż inflacja osiągnęła cel EBC.

PKB strefy euro ma, według EBC, wzrosnąć w 2017 r. o 1,7 proc., oraz o 1,6 proc. w 2018 i 2019 r.

Pełne prognozy w tabeli poniżej.

  2017 2018 2019
PKB (zmiana rdr. w proc.)      
nowa prognoza 1,7 1,6 1,6
poprzednia prognoza 1,6 1,6  
HICP (zmiana rdr. w proc.)      
nowa prognoza 1,3 1,5 1,7
poprzednia prognoza 1,2 1,6  

Analitycy spodziewali się, że EBC utrzyma stopy procentowe na niezmienionym poziomie.

Większość uczestników rynku oczekiwała, iż EBC przedłuży program skupu aktywów na poziomie 80 mld euro o 3-6 miesięcy.

W reakcji na komunikat EBC kurs EUR/USD spadł o ponad 1 proc. z ok. 1,078 w okolice 1,065.(PAP)

tus/ asa/

 

Artykuły powiązane


Tagi

Popularne artykuły

test