KNF: Udzielanie korzyści z wyboru podm. oferuj. PPK zabronione

11.07.2019
Oferowanie i udzielanie korzyści przedstawicielom firm w związku z wyborem podmiotu oferującego PPK jest zabronione – podał KNF w komunikacie. 11 lipca 2019 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli Komisji oraz PFR z TFI, PTE i zakładami ubezpieczeń, oferującymi Pracownicze Plany Kapitałowe. Rafał Mikusiński, zastępca przewodniczącego KNF odpowiedzialny za nadzór nad rynkiem kapitałowym, wskazał na przepisy …

Oferowanie i udzielanie korzyści przedstawicielom firm w związku z wyborem podmiotu oferującego PPK jest zabronione – podał KNF w komunikacie. 11 lipca 2019 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli Komisji oraz PFR z TFI, PTE i zakładami ubezpieczeń, oferującymi Pracownicze Plany Kapitałowe.

Rafał Mikusiński, zastępca przewodniczącego KNF odpowiedzialny za nadzór nad rynkiem kapitałowym, wskazał na przepisy zabraniające oferowania i udzielania przedsiębiorstwom zdefiniowanym jako „podmioty zatrudniające” korzyści w związku z wyborem podmiotu oferującego PPK.

„Z uwagi na przepisy antykorupcyjne te same rygory dotyczą także oferowania korzyści organizacjom reprezentującym pracowników, które biorą udział w procesie wyboru dostawcy PPK” – napisano w komunikacie.

Jak podała KNF, przedstawiciel Komisji zwrócił także uwagę uczestników spotkania na konieczność sprawowania odpowiedniego nadzoru nad podmiotami prowadzącymi w imieniu instytucji finansowych działalność informacyjną oraz odpowiedzialnymi za proces zawierania umów o uczestnictwo w PPK.

„Urząd KNF będzie zwracał szczególną uwagę na działalność i na programy sprzedażowe podmiotów, które oferują programy PPK oraz podmiotów nadzorowanych, które są biznesowo powiązane z podmiotami oferującymi te programy” – napisano.

Od 1 lipca 2019 r. pracodawcy zatrudniający co najmniej 250 osób wchodzą do systemu Pracowniczych Planów Kapitałowych. Co kolejne pół roku – aż do stycznia 2021 r. – system PPK będzie wprowadzany w coraz mniejszych przedsiębiorstwach.

kuc/gor/

Artykuły powiązane


Popularne artykuły

test