Marta Kightley Wiceprezes NBP – Posiedzenie Komisji Sejmowej 14.07.21 r. / PAP

Marta Kightley Wiceprezes NBP -  Posiedzenie Komisji Sejmowej 14.07.21 r. / PAP

Marta Kightley, pierwszy zastępca prezesa NBP (©NBP)

2021-07-14 12:46  Warszawa (PAP)

W ramach zarządzania rezerwami walutowymi NBP przyjął w 2021 r. niewielką ekspozycję na giełdowe kontrakty futures na główne indeksy akcji amerykańskich i europejskich – poinformowała w trakcie posiedzenia komisji sejmowej wiceprezes NBP Marta Kightley.

„Jeżeli chodzi o rezerwy utrzymywane przez NBP, robimy przegląd tych narzędzi, które stosujemy i w zeszłym roku zarząd NBP podjął decyzję o przyjęciu niewielkiej ekspozycji na rynek akcji poprzez kontrakty futures. To są kontrakty na główne indeksy akcji na rynku amerykańskim i europejskim. To jest nowość i to zostało wprowadzone w tym roku” – powiedziała wiceprezes NBP. (PAP Biznes)

tus/ osz/

 

2021-07-14 12:35  Warszawa (PAP)

Podnoszenie stóp proc. w tym momencie byłoby dużym błędem – powiedziała w trakcie posiedzenia komisji sejmowej wiceprezes NBP Marta Kightley.

„Analizując dokładnie naszą gospodarkę, w tym momencie podnoszenie stóp procentowych byłoby dużym błędem. My jesteśmy cały czas w niepewności (…), cały czas nie wiemy, co będzie się działo z pandemią, nie wiemy jak ta gospodarka będzie się dalej rozwijała. Wiemy, że na jesieni będziemy mieli kolejną falę, że przyjdzie do nas wariant Delta. (…) Jak on wpłynie na gospodarkę? Mamy nadzieję, że mniej niż dotychczas, ale tego nie wiemy” – powiedziała wiceprezes NBP.

„Normalizacja polityki pieniężnej będzie możliwa w sytuacji, gdy będziemy pewni, że wychodzimy z kryzysu i nie czeka nas kolejna fala i będziemy wiedzieli, że gospodarka nie reaguje bardzo silnie negatywnie na kolejne fale kryzysu covid” – dodała. (PAP Biznes)

tus/ ana/

 

2021-07-14 12:28  Warszawa (PAP)

Brak silnej akcji kredytowej wynika ze słabego popytu na kredyt – Kightley, NBP

Brak silnej akcji kredytowej wynika ze słabego popytu na kredyt – powiedziała w trakcie posiedzenia komisji sejmowej wiceprezes NBP Marta Kightley.

„To, że nie ma silnej akcji kredytowej, pomimo niskich stóp procentowych, wynika z tego, że nie ma popytu na kredyt. Przedsiębiorstwa muszą być przekonane, że będą dobre perspektywy gospodarcze, żeby ten kredyt brać” – powiedziała wiceprezes NBP. (PAP Biznes)

tus/ osz/

 

2021-07-14 12:00  Warszawa (PAP)

Narodowy Bank Polski nie widzi bańki spekulacyjnej na rynku nieruchomości – powiedziała w trakcie posiedzenia komisji sejmowej wiceprezes NBP Marta Kightley.

„Nie widzimy na rynku nieruchomości bańki spekulacyjnej. Widzimy, że tutaj zachodzą pewne dostosowania. W wyniku kryzysu, w zeszłym roku spadła aktywność w sektorze budowniczym i teraz ona ruszyła na nowo i podaż mieszkań, nieruchomości wzrośnie. Jak patrzymy na tempo tej zmiany ceny (na rynku mieszkaniowym – PAP), to ona nie odbiega od tego, co było przed pandemią ani od wzrostu wynagrodzeń” – powiedziała wiceprezes NBP. (…)

tus/ ana/

 

2021-07-14 11:44  Warszawa (PAP)

NBP jest przekonany, że w Polsce nie wystąpią efekty II rundy – powiedziała w trakcie posiedzenia komisji sejmowej wiceprezes NBP Marta Kightley.

„W Polsce do tej pory nie mieliśmy do czynienia z efektem II rundy i na podstawie bardzo dobrze zbieranych danych mamy przekonanie, że tego efektu nie będzie, z tego względu, że negocjacje płacowe są w Polsce rozproszone” – powiedziała wiceprezes. (…)

tus/ osz/

 

2021-07-14 10:53  Warszawa (PAP)

Próba szybkiego obniżenia inflacji wiązałaby się dzisiaj z ryzykiem pojawienia się istotnych kosztów dla stabilności makroekonomicznej i finansowej – powiedziała w trakcie posiedzenia komisji sejmowej wiceprezes NBP Marta Kightley. Dodała, że „wszystkie prognozy” wskazują, że inflacja obniży się, choć do końca roku będzie przekraczać 3,5 proc.

„Próba szybkiego obniżenia inflacji wiązałaby się dzisiaj z ryzykiem pojawienia się istotnych kosztów dla stabilności makroekonomicznej i finansowej. Należy bowiem mieć na uwadze, że aktywność gospodarcza dopiero się odbudowuje po pandemii. W I kw. br. PKB był nadal niższy niż przed pandemią, niższa była też konsumpcja, co jasno pokazuje, że to nie zwiększony popyt konsumpcyjny jest źródłem obecnie podwyższonej inflacji. Z kolei poziom zatrudnienia i dynamika wynagrodzeń w przedsiębiorstwach pozostają niższe niż przed wybuchem pandemii. Należy też pamiętać, że 300 tys. miejsc pracy wciąż dofinansowuje się ze środków publicznych. Wprawdzie dostępne prognozy wskazują, że w najbliższych kwartałach nastąpi dalsze ożywienie koniunktury, jednak skala i tempo tego ożywienia są obarczone niepewnością. (…) Dlatego dzisiaj NBP nadal wspiera ożywienie gospodarcze, a jednocześnie stabilizuje inflację na poziomie celu inflacyjnego w średnim okresie” – powiedziała Kightley.

Kightley zaznaczyła, że cel inflacyjny NBP ma charakter średniookresowy, co oznacza, że ze względu na szoki makroekonomiczne lub finansowe inflacja może okresowo kształtować się poniżej lub powyżej celu, w tym również poza przedziałem odchyleń od celu. (…)

tus/ ana/

 

2021-07-14 10:34  Warszawa (PAP)

Próba szybkiego obniżenia inflacji wiązałaby się dzisiaj z ryzykiem pojawienia się istotnych kosztów dla stabilności makroekonomicznej i finansowej – powiedziała w trakcie posiedzenia komisji sejmowej wiceprezes NBP Marta Kightley.

„Próba szybkiego obniżenia inflacji wiązałaby się dzisiaj z ryzykiem pojawienia się istotnych kosztów dla stabilności makroekonomicznej i finansowej. Należy bowiem mieć na uwadze, że aktywność gospodarcza dopiero się odbudowuje po pandemii. W I kw. br. PKB był nadal niższy niż przed pandemią, niższa była też konsumpcja, co jasno pokazuje, że to nie zwiększony popyt konsumpcyjny jest źródłem obecnie podwyższonej inflacji. Z kolei poziom zatrudnienia i dynamika wynagrodzeń w przedsiębiorstwach pozostają niższe niż przed wybuchem pandemii. Należy też pamiętać, że 300 tys. miejsc pracy wciąż dofinansowuje się ze środków publicznych. Wprawdzie dostępne prognozy wskazują, że w najbliższych kwartałach nastąpi dalsze ożywienie koniunktury, jednak skala i tempo tego ożywienia są obarczone niepewnością. (…) Dlatego dzisiaj NBP nadal wspiera ożywienie gospodarcze, a jednocześnie stabilizuje inflację na poziomie celu inflacyjnego w średnim okresie” – powiedziała Kightley.

Dodała, że „wszystkie prognozy” wskazują, że po wygaśnięciu oddziaływania czynników o charakterze administracyjnym i podażowym inflacja obniży się. (PAP Biznes)

tus/ osz/

 

Marta Kightley, pierwszy zastępca prezesa NBP (©NBP)

Artykuły powiązane