Prezes NBP: wypowiedzi z 10.12.2020 (PAP)

Prezes NBP: wypowiedzi z 10.12.2020 (PAP)

Profesor Adam Glapiński, Prezes NBP (Fot. NBP)

2020-12-10 17:26  Warszawa (PAP)

Prezes NBP: Bank centralny będzie skupował aktywa tak długo jak będzie potrzeba (opis)

Narodowy Bank Polski będzie skupował papiery skarbowe i obligacje gwarantowane przez skarb państwa tak długo i w takiej ilości, jak będzie to potrzebne – oświadczył prezes NBP Adam Glapiński w nagraniu, opublikowanym w czwartek przez bank centralny.

Odpowiadając w nagraniu na pytania dziennikarzy, Glapiński stwierdził m.in. „nigdy nie określiliśmy horyzontu stosowania skupu dłużnych papierów wartościowych.

„Celem tych operacji jest przecież zmiana długoterminowej struktury płynności w sektorze bankowym, zapewnienie płynności rynku wtórnego skupowanych papierów wartościowych oraz wzmocnienie odziaływania obniżenia stóp procentowych” – zaznaczył. „Wszystkie te cele – w naszym przekonaniu – zostały dokonane. Nie ma żadnej granicy czasowej stosowania tego instrumentu. Będziemy skupować papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa, gwarantowane przez Skarb Państwa tak długo i w takiej ilości, jak będzie to potrzebne na podstawie analizy rynku” – dodał Glapiński.

 

 

2020-12-10 17:18  Warszawa (PAP)

Obecny poziom stóp proc. będzie właściwy jeszcze przez bardzo długi okres – powiedział prezes NBP Adam Glapiński w nagraniu opublikowanym w czwartek na stronie NBP. Dodał, że nie ma potrzeby wprowadzania innych instrumentów niestandardowych niż obecnie stosowane, w tym TLTRO, a NBP będzie prowadził skup aktywów tak długo i w takiej skali, jak będzie to konieczne.

„Obecny poziom stóp procentowych – co chcę zaznaczyć stanowczo – należy uznać za właściwy. I jak sadzę, ten poziom stóp procentowych jeszcze bardzo długo będzie właściwy” – powiedział prezes NBP, odpowiadając na zadane przez dziennikarzy pytania, odczytywane w trakcie nagrania.

Prezes NBP, zapytany o możliwość wprowadzenia w Polsce odpowiednika programu TLTRO i uruchomienie długoterminowych operacji repo, powiedział: „Na chwilę obecną NBP nie zdecydował się na wprowadzenie takich instrumentów ani podobnych, bo nie ma takiej potrzeby”.

„Instrumenty stosowane obecnie przez banki centralne muszą być dopasowane do sytuacji, ocen skuteczności, a sytuacja w całej strefie euro jest inna niż w Polsce. W Polsce jest dużo lepsza sytuacja i w polskich warunkach nie ma potrzeby wprowadzania takich operacji. Banki mają więcej niż wystarczającą płynność, nie ma też żadnych problemów z dostępem firm do kredytów, co firmy jasno deklarują w ankietach, które prowadzimy” – powiedział Glapiński.

Pomysły, aby NBP subwencjonował banki przez zasilanie ich w operacjach repo po koszcie niższym niż stopa NBP nie mają żadnego uzasadnienia – uważa prezes NBP.

We wtorek, w trakcie webinarium zorganizowanego przez PAP Biznes członek RPP Łukasz Hardt powiedział, że w 2021 r. należałoby rozważyć podwyżkę głównej stopy proc. do 0,50 proc., przy jednoczesnej podwyżce stopy rezerwy obowiązkowej w okolice 3,50 proc. Jego zdaniem, podwyżce stóp powinno towarzyszyć wprowadzenie długich operacji repo o oprocentowaniu poniżej referencyjnego, kontynuacja skupu aktywów i kredytu wekslowego.

„Pomysły, aby NBP subwencjonował banki, prywatne banki, przez zasilanie ich w operacjach repo po koszcie niższym niż sam pożycza od banków, emitując bony pieniężne, nie mają żadnego uzasadnienia. Wprost przeciwnie – budzą zdziwienie. Byłby to transfer publicznych pieniędzy do prywatnych banków, który nie dawałby żadnych korzyści gospodarce i obywatelom, nie rozwiązywałby żadnych problemów” – skomentował prezes NBP.

„Profesor Hardt prezentuje poglądy, których nie podziela większość w Radzie, i to od dawna. Na tle RPP jego poglądy są oryginalne. Gdyby nie nastąpiło poluzowanie polityki pieniężnej w obecnej skali, którego Rada dokonała, tylko było mniejsze, za czym opowiadał się prof. Hardt, zapłacilibyśmy za to wszyscy wyższą skalą recesji” – dodał.

Według Glapińskiego, inne niż kredyt wekslowy instrumenty zasilania banków w płynność nie są obecnie potrzebne. Dodał, że wykorzystanie kredytu wekslowego jest bardzo niewielkie.

„Kredyt wekslowy NBP zaproponował jako jedno z wielu działań podjętych w tym czasie, które wspierały płynność i finansowanie banków. Obok obniżenia rezerwy obowiązkowej, wprowadzenie obligacji repo, skupu obligacji (…). Wykorzystanie kredytu wekslowego jest nadal bardzo niewielkie. Nie odbieramy tego jako niepowodzenia tego instrumentu, tylko jako sygnał, że inne dostępne źródła finansowania są całkowicie wystarczające do prowadzenia akcji kredytowej. Oznacza to, że inne instrumenty zasilania banków w płynność nie są obecnie potrzebne” – powiedział.

Polskę czeka zasadnicza poprawa koniunktury w przyszłym roku, ale całkowite odrobienie strat z pandemii potrwa dłużej niż rok.

„Według dostępnych prognoz, w tym listopadowej projekcji NBP, czeka nas zasadnicza poprawa koniunktury w przyszłym roku i stopniowa odbudowa aktywności gospodarczej. Powrócimy na ścieżkę wzrostu, ale całkowite odrobienie strat związanych z pandemią zajmie jednak prawdopodobnie trochę dłużej niż rok” – powiedział Glapiński.

„Tym niemniej przyszły rok przyniesie wyraźną poprawę i prawie całkowite odrobienie start” – dodał.

Inflacja w 2021 r. będzie na niższym poziomie niż obecnie, zgodnym z celem NBP.

„Przyszły rok przyniesie wyraźną poprawę i prawie całkowite odrobienie strat. Efekty obniżonej aktywności będą jednak oddziaływały w różnych kierunkach, w tym na dynamikę cen. Dynamika cen będzie wyraźnie niższa, inflacja za granicą będzie niższa. W efekcie, mimo że oczekujemy dodatniego wpływu czynników regulacyjnych na inflację, ceny energii, ceny wywozu śmieci, to dalszego wzrostu cen konsumpcyjnych w przyszłym roku, szybkiego, zasadniczo nie przewidujemy. To będzie niższy poziom, niższy niż w bieżącym i zgodny z celem NBP” – powiedział prezes Glapiński. (PAP Biznes)

tus/ asa/

 

 

2020-12-10 17:14  Warszawa (PAP)

Propozycje KNF ws. kredytów w CHF wymagają skonkretyzowania i przenalizowania – prezes NBP

Propozycje Komisji Nadzoru Finansowego ws. kredytów w CHF wymagają skonkretyzowania i przenalizowania – powiedział prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński w nagraniu opublikowanym w czwartek na stronie NBP.

„Propozycje Komisji wymagają skonkretyzowania, przenalizowania, przedstawienia publicznie. NBP od dawna wskazywał, że banki i klienci powinni dążyć do pozasądowego rozwiazywania sporów i zwierania ugód w sprawach dot. kredytów mieszkaniowych w walutach obcych. Rekomendacja w tej sprawie została wydana prze Komitet Stabilności Finansowej, któremu przewodniczę, już w 2017 r. Nawet wprowadziliśmy bodźce ekonomiczne, które miały zachęcać banki do przewalutowania kredytów w porozumieniu z kredytobiorcami, dobrowolnego porozumienia. Jednak w praktyce nie odnotowaliśmy tu żadnego postępu” – powiedział Glapiński.

„Nie odnoszę się do tej kwestii bardziej szczegółowo. To kwestia do regulacji miedzy samami bankami a kredytobiorcami” – dodał.

Przewodniczący KNF Jacek Jastrzębski zaproponował we wtorek bankom, by przedstawiły klientom atrakcyjne dla nich warunki ugód w sprawie kredytów frankowych. Nadzorca chce, by banki wychodziły z propozycjami pozasądowych ugód, które byłyby dla klientów banków realną alternatywą do ścieżki sądowej.

Jastrzębski ocenił, że nadszedł moment, by sektor bankowy ostatecznie zmierzył i uporał się z problemem kredytów we frankach szwajcarskich.

Jego zdaniem, rozwiązanie, które zostanie wypracowane musi uwzględniać także interesy klientów, którzy w analogicznym czasie co kredytobiorcy frankowi zaciągali kredyty w złotych.

Jako najbardziej spójne i mające szanse powodzenia ocenił rozwiązanie, w którym klienci banków zaczęliby się rozliczać z bankami tak, jak gdyby ich kredyty od początku były kredytami złotowymi, oprocentowanym według odpowiedniej stopy WIBOR powiększonej wtedy marżę.

Przewodniczący poinformował, że KNF rozpoczął rozmowy w tej sprawie z UOKiK, by zapewnić ochronę praw konsumentów oraz stabilność i trwałość porozumień, które były zawierane pomiędzy bankami a klientami. (PAP Biznes)

pat/ osz/

 

 

2020-12-10 17:08  Warszawa (PAP)

Banki mogłyby pozytywnie przetrwać nawet dużo większy kryzys niż obecnie – prezes NBP

Banki mogłyby pozytywnie przetrwać nawet dużo większy kryzys niż obecnie – powiedział prezes NBP Adam Glapiński w nagraniu opublikowanym w czwartek na stronie NBP.

„Pod koniec 2021 roku najgorsze powinno być już za nami, a wyniki banków powinny się już systematycznie poprawiać. W krótkim horyzoncie perspektywy są oczywiście negatywne, ale nie nazwałbym naszych szacunków pesymistycznymi, są realistyczne. Pokazują punkt, w którym banki zaczną je przezwyciężać” – powiedział.

„Nasze szacunki wskazują, że sektor bankowy ma odpowiednie kapitały i może stabilnie funkcjonować nawet w przypadku znacznie gorszego scenariusza, niż obecnie zakładamy i który ma miejsce. O wiele większy kryzys banki byłyby w stanie przejść. To mnie napawa nie pesymizmem, a wprost przeciwnie bardzo dużym optymizmem” – wskazał prezes NBP Adam Glapiński.

(PAP Biznes)

luk/ asa/

 

 

2020-12-10 16:33  Warszawa (PAP)

W ’21 wyraźna poprawa koniunktury w Polsce, ale odrobienie strat z pandemii potrwa dłużej niż rok – prezes NBP

Polskę czeka zasadnicza poprawa koniunktury w przyszłym roku, ale całkowite odrobienie strat z pandemii potrwa dłużej niż rok – powiedział prezes NBP Adam Glapiński, w nagraniu opublikowanym w czwartek na stronie NBP.

„Według dostępnych prognoz, w tym listopadowej projekcji NBP, czeka nas zasadnicza poprawa koniunktury w przyszłym roku i stopniowa odbudowa aktywności gospodarczej. Powrócimy na ścieżkę wzrostu, ale całkowite odrobienie strat związanych z pandemią zajmie jednak prawdopodobnie trochę dłużej niż rok” – powiedział Glapiński.

„Tym niemniej przyszły rok przyniesie wyraźną poprawę i prawie całkowite odrobienie start” – dodał. (PAP Biznes)

pat/ asa/

 

 

2020-12-10 16:37  Warszawa (PAP)

Obecny poziom stóp proc. właściwy i będzie właściwy jeszcze bardzo długo – prezes NBP

Obecny poziom stóp procentowych należy uznać za właściwy – powiedział prezes NBP Adam Glapiński w nagraniu opublikowanym w czwartek na stronie NBP. Dodał, że poziom ten będzie właściwy „jeszcze bardzo długo”.

„Obecny poziom stóp procentowych – co chce zaznaczyć stanowczo – należy uznać za właściwy. I jak sadzę, ten poziom stóp procentowych jeszcze bardzo długo będzie właściwy” – powiedział prezes NBP. (PAP Biznes)

pat/ asa/

 

 

2020-12-10 16:42  Warsaw (PAP)

Inflacja w 2021 r. niższa niż obecnie, zgodna z celem NBP – prezes NBP

Inflacja w 2021 r. będzie na niższym poziomie niż obecnie, zgodnym z celem NBP – powiedział prezes NBP Adam Glapiński, w nagraniu opublikowanym w czwartek na stronie NBP.

„Przyszły rok przyniesie wyraźną poprawę i prawie całkowite odrobienie strat. Efekty obniżonej aktywności będą jednak oddziaływały w różnych kierunkach, w tym na dynamikę cen. Dynamika cen będzie wyraźnie niższa, inflacja za granicą będzie niższa. W efekcie, mimo że oczekujemy dodatniego wpływu czynników regulacyjnych na inflację, ceny energii, ceny wywozu śmieci, to dalszego wzrostu cen konsumpcyjnych w przyszłym roku, szybkiego, zasadniczo nie przewidujemy. To będzie niższy poziom, niższy niż w bieżącym i zgodny z celem NBP” – powiedział prezes Glapiński. (PAP Biznes)

luk/ osz/

 

 

2020-12-10 16:50  Warszawa (PAP)

Subwencjonowanie banków przez zasilanie ich w operacjach repo po koszcie niższym niż stopa NBP bezzasadne – prezes NBP

Pomysły, aby NBP subwencjonował banki przez zasilanie ich w operacjach repo po koszcie niższym niż stopa NBP nie mają żadnego uzasadnienia – ocenił prezes NBP Adam Glapiński, w nagraniu opublikowanym w czwartek na stronie NBP.

We wtorek, w trakcie webinarium zorganizowanego przez PAP Biznes członek RPP Łukasz Hardt powiedział, że w 2021 r. należałoby rozważyć podwyżkę głównej stopy proc. do 0,50 proc., przy jednoczesnej podwyżce stopy rezerwy obowiązkowej w okolice 3,50 proc. Jego zdaniem, podwyżce stóp powinno towarzyszyć wprowadzenie długich operacji repo o oprocentowaniu poniżej referencyjnego, kontynuacja skupu aktywów i kredytu wekslowego.

„Pomysły, aby NBP subwencjonował banki, prywatne banki, przez zasilanie ich w operacjach repo po koszcie niższym niż sam pożycza od banków, emitując bony pieniężne, nie mają żadnego uzasadnienia. Wprost przeciwnie – budzą zdziwienie. Byłby to transfer publicznych pieniędzy do prywatnych banków, który nie dawałby żadnych korzyści gospodarce i obywatelom, nie rozwiązywałby żadnych problemów” – skomentował prezes NBP.

„Profesor Hardt prezentuje poglądy, których nie podziela większość w Radzie, i to od dawna. Na tle RPP jego poglądy są oryginalne. Gdyby nie nastąpiło poluzowanie polityki pieniężnej w obecnej skali, które Rada dokonała, tylko było mniejsze, za czym opowiadał się prof. Hardt, zapłacilibyśmy za to wszyscy wyższą skalą recesji” – dodał. (PAP Biznes)

pat/ osz/

 

 

2020-12-10 16:55  Warszawa (PAP)

Inne niż kredyt wekslowy instrumenty zasilania banków w płynność nie są potrzebne – prezes NBP

Inne niż kredyt wekslowy instrumenty zasilania banków w płynność nie są obecnie potrzebne – powiedział w nagraniu wideo prezes NBP Adam Glapiński. Dodał, że wykorzystanie kredytu wekslowego jest bardzo niewielkie.

„Kredyt wekslowy NBP zaproponował jako jedno z wielu działań podjętych w tym czasie, które wspierały płynność i finansowanie banków. Obok obniżenia rezerwy obowiązkowej, wprowadzenie obligacji repo, skupu obligacji (…). Wykorzystanie kredytu wekslowego jest nadal bardzo niewielkie. Nie odbieramy tego jako niepowodzenia tego instrumentu, tylko jako sygnał, że inne dostępne źródła finansowania są całkowicie wystarczające do prowadzenia akcji kredytowej. Oznacza to, że inne instrumenty zasilania banków w płynność nie są obecnie potrzebne” – powiedział. (PAP Biznes)

tus/ osz/

 

 

2020-12-10 16:56  Warszawa (PAP)

 

Nie ma potrzeby innych instrumentów niestandardowych niż obecne – prezes NBP

Nie ma potrzeby wprowadzania innych instrumentów niestandardowych niż obecnie stosowane – powiedział prezes NBP Adam Glapiński w nagraniu opublikowanym w czwartek na stronie NBP.

Prezes NBP, zapytany o możliwość wprowadzenia w Polsce odpowiednika programu TLTRO i uruchomienie długoterminowych operacji repo, powiedział: „Na chwilę obecną NBP nie zdecydował się na wprowadzenie takich instrumentów ani podobnych, bo nie ma takiej potrzeby”.

„Instrumenty stosowane obecnie przez banki centralne muszą być dopasowane do sytuacji, ocen skuteczności, a sytuacja w całej strefie euro jest inna niż w Polsce. W Polsce jest dużo lepsza sytuacja i w polskich warunkach nie ma potrzeby wprowadzania takich operacji. Banki mają więcej niż wystarczającą płynność, nie ma też żadnych problemów z dostępem firm do kredytów, co firmy jasno deklarują w ankietach, które prowadzimy” – powiedział Glapiński.

(PAP Biznes)

luk/ asa/

 

 

2020-12-10 16:59  Warszawa (PAP)

NBP będzie prowadził skup aktywów tak długo i w takiej ilości, jak będzie to potrzebne – prezes NBP

NBP będzie skupować SPW i obligacje gwarantowane przez Skarb Państwa tak długo i w takiej ilości, jak będzie to potrzebne – powiedział prezes NBP Adam Glapiński w nagraniu opublikowanym w czwartek na stronie NBP.

„Nigdy nie określiliśmy horyzontu stosowania skupu dłużnych papierów wartościowych. Celem tych operacji jest przecież zmiana długoterminowej struktury płynności w sektorze bankowym, zapewnienie płynności rynku wtórnego skupowanych papierów wartościowych oraz wzmocnienie odziaływania obniżenia stóp procentowych” – powiedział prezes NBP.

„Wszystkie te cele – w naszym przekonaniu – zostały dokonane. Nie ma żadnej granicy czasowej stosowania tego instrumentu. Będziemy skupować papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa, gwarantowane przez Skarb Państwa tak długo i w takiej ilości, jak będzie to potrzebne na podstawie analizy rynku” – dodał.

NBP prowadzi operacje zakupu skarbowych papierów wartościowych od marca, a od kwietnia także dłużnych papierów wartościowych gwarantowanych przez Skarb Państwa – na rynku wtórnym w ramach strukturalnych operacji otwartego rynku. (PAP Biznes)

pat/ asa/

Profesor Adam Glapiński, Prezes NBP (Fot. NBP)

Artykuły powiązane

Prezes NBP: system bankowy funkcjonuje i będzie funkcjonował stabilnie

Kategoria: Raporty
Analizy NBP pokazują, że mimo ogromnej skali szoku w czasie pandemii, strat i niepewności, system bankowy jako całość funkcjonuje i będzie funkcjonował stabilnie – zapewnił we wtorek w wypowiedzi dla Związku Banków Polskich Prezes NBP prof. Adam Glapiński.
Prezes NBP: system bankowy funkcjonuje i będzie funkcjonował stabilnie

Prezes NBP: stopy proc. pozostaną niskie do końca kadencji tej RPP

Kategoria: Raporty
Stopy procentowe pozostaną na obecnym niskim poziomie do końca kadencji obecnej RPP, dynamika PKB wzrośnie, inflacja spadnie  – poinformował 10 grudnia 2020 r. prezes NBP prof. Adam Glapiński, odnosząc się do pytań dziennikarzy zadawanych online.
Prezes NBP: stopy proc. pozostaną niskie do końca kadencji tej RPP

Polityka pieniężna - problem niespójności czasowej

Kategoria: VoxEU
Dekada zerowych, a nawet ujemnych stóp proc. w gospodarkach rozwiniętych skłaniała do ciągłej akumulacji długu i poszukiwania rentowności w bardziej ryzykownych aktywach, a zarazem prowadziła do erozji rentowności banków w sektorze detalicznym. Omawiamy środki, które banki centralne wykorzystały do skompensowania rentowności banków.
Polityka pieniężna - problem niespójności czasowej