Prezes NBP: Bank centralny będzie dłuższy czas przyglądać się efektom podwyżki stóp / PAP

Prezes NBP: Bank centralny będzie dłuższy czas przyglądać się efektom podwyżki stóp / PAP

Profesor Adam Glapiński, Prezes NBP (Fot. NBP)

2021-10-07 17:12  Warszawa (PAP)

NBP będzie dłuższy czas przyglądać się efektom podwyżki stóp procentowych i celowo nie mówi czy podwyżka była jednorazowa, czy to początek cyklu – poinformował w trakcie konferencji prezes NBP Adam Glapiński. Dodał, że wycofanie akomodacji monetarnej ma na celu niedopuszczenie do utrzymania się podwyższonej inflacji w średnim okresie.

„Teraz spokojnie będziemy się dłuższy czas przyglądać, jaki jest efekt podwyżki. Jak gospodarka, społeczeństwo odebrało ten sygnał. I w swoim czasie będziemy podejmować stosowne decyzje o niedziałaniu lub działaniu. (…) Cieszyłbym się, gdyby to było działanie jednorazowe i efekt byłby wystarczający, ale cieszyłbym się nawet bardziej, gdyby koniunktura wystrzeliła w Polsce, jeśli tempo wzrostu byłoby wyższe od naszych optymistycznych przewidywań, że trzeba by było oziębiać koniunkturę” – powiedział prezes.

„We wczorajszym komunikacie, nie przypadkowo, nie ma żadnego zdania mówiącego o tym czy to jest początek cyklu zacieśniania. Ale nie ma też żadnego zdania, które mówi, że jest to jednorazowe działanie. To jest przemyślane. Nad tym długo dyskutowaliśmy, wymyśliliśmy i taki właśnie przekaz chcieliśmy dać. Będzie to zależało od kształtowania się przyszłej koniunktury gospodarczej i średniookresowych perspektyw inflacji. Będziemy to obserwować” – powiedział Glapiński. (…)

luk/ map/ doa/ kk/ tus/ ana/

 

2021-10-07 17:28  Warszawa (PAP)

Interwencje na PLN są możliwe przy gwałtownym ruchu po decyzji o podwyżce stóp procentowych – poinformował w trakcie konferencji prezes NBP Adam Glapiński. Dodał, że NBP interweniuje w razie konieczności tylko po to, by wygładzić ścieżkę dojścia do kursu ustalanego przez siły rynkowe.

„Podobnie jest z interwencjami walutowymi, to pozostaje w naszym arsenale. Wszystko, co mamy w założeniach polityki pieniężnej, cały ten arsenał on jest do dyspozycji zarządu. Bo to zarząd podejmuje te decyzje. W tej chwili mówię jako prezes NBP, bo to zarząd decyduje i my interwencje też sobie zostawiamy pod ręką” – powiedział Glapiński.

„Na przykład, gdyby na skutek naszej decyzji o zacieśnieniu, wycofania akomodacji, podwyższeniu stóp, jakieś nerwowe ruchy były na złotym, kurs złotego jakoś gwałtownie się zmieniał, to my sobie zostawiamy do dyspozycji działania, żeby ten ruch spowolnić” – dodał. (…)

luk/ map/ doa/ kk/ tus/ ana/

 

2021-10-07 17:18  Warsaw (PAP)

Skup aktywów pozostaje w arsenale NBP, ale jest wygaszony od jakiegoś czasu, przy czym zaplanowana na 13 października aukcja odkupu obligacji przez NBP odbędzie się, chyba że Zarząd NBP postanowi inaczej – poinformował w trakcie czwartkowej konferencji prezes NBP Adam Glapiński.

„Na razie wycofaliśmy dopalacze, które uruchomiliśmy na początku pandemii po to by gospodarce pomóc. Wróciliśmy do stanu normalnego” – powiedział prezes.

„Program skupu aktywów (…) on wygasł już jakiś czas temu. (…) Podaż zanikła, tak że to samo się wygasiło. To pozostaje w naszym arsenale, ale teraz zacieśniamy, normalizujemy. Taki jest cykl działania. Podobnie jest z interwencjami walutowymi – to pozostaje w naszym arsenale. Wszystko to co mamy w Założeniach polityki pieniężnej, cały arsenał jest do dyspozycji zarządu. (…) Skup w polskich warunkach to nie jest taki aktywny proces w krajach Europy Zachodniej czy w Stanach, gdzie rynek jest pełen różnego rodzaju aktywów, które bank może skupować” – powiedział Glapiński. (…)

doa/ map/ kk/ luk/ tus/ ana/

 

2021-10-07 15:08  Warszawa (PAP)

Decyzja RPP miała na celu ograniczenie utrwalenia oczekiwań inflacyjnych w średnim okresie – poinformował w trakcie konferencji prezes NBP Adam Glapiński.

„Nasza decyzja miała na celu ograniczenie ryzyka utrwalenia się inflacji na poziomie przekraczającym cel inflacyjny w średnim okresie. Taki był cel tej decyzji. Ryzyko to w ostatnim okresie wzrosło ze względu na wystąpienie kolejnych globalnych szoków podażowych. One przesunęły w górę skalę oczekiwań inflacyjnych” – powiedział prezes. (PAP Biznes)

luk/ map/ osz/

 

2021-10-07 15:11  Warszawa (PAP)

Ścieżka CPI będzie na podwyższonym poziomie dłużej i wyżej – poinformował w trakcie czwartkowej konferencji prezes NBP Adam Glapiński.

„Wyraźnie cała ścieżka przesunęła się w górę (…). Ona (ścieżka CPI – PAP) będzie podniesiona wyżej i dłużej i to wiemy jeszcze przed publikacją listopadowej projekcji, dlatego zdecydowaliśmy się zareagować już teraz. Chcę podkreślić, że nasza decyzja nie obniży bieżącej inflacji” – powiedział prezes. (PAP Biznes)

doa/ map/ osz/

 

2021-10-07 15:14  Warszawa (PAP)

Doszliśmy do wniosku, że podstawowe elementy tego kryzysu już mamy za sobą – poinformował w trakcie konferencji prezes NBP Adam Glapiński.

„Mniej więcej wycofaliśmy się na te same pozycje w tych parametrach, które były w maju 2020 r. Czyli wycofaliśmy ten dopalacz, który wprowadziliśmy do gospodarki, do finansów, aby podtrzymać gospodarkę w czasie kryzysu. Doszliśmy do wniosku, że podstawowe elementy tego kryzysu już mamy za sobą” – powiedział Glapiński.

„Chociaż nie lekceważymy tego, że pandemia trwa, że kolejne dane z każdego kolejnego dnia ostatnio są wyższe, bardziej tragiczne. Ale zakładamy, że nie będą miały takich skutków ekonomicznych” – dodał. (PAP Biznes)

kk/ map/ ana/

 

2021-10-07 15:23  Warszawa (PAP)

CPI do końca roku będzie w okolicach 6 proc..- poinformował w trakcie konferencji prezes NBP Adam Glapiński.

„Rada Polityki Pieniężnej będzie dalej na bieżąco reagować na napływające informacje. Informacje dotyczące przede wszystkim koniunktury: jak koniunktura się kształtuje, czy gospodarka utrzymuje ten dobry rytm, w którym wyszła z kryzysu pandemicznego, czy się utrzymuje ta koniunktura. A z drugiej strony inflacja. W jakim zakresie się ona kształtuje, czy przyspiesza bardzo czy nie… Przewidujemy, że w okolicach tych 6 proc., do końca roku, do 6 proc. dobije” – powiedział prezes. (PAP Biznes)

luk/ map/ ana/

 

2021-10-07 15:26  Warszawa (PAP)

Nie ma na razie żadnych efektów drugiej rundy ani spirali cenowo-płacowej – poinformował w trakcie czwartkowej konferencji prezes NBP Adam Glapiński.

„Powtarzam, nie ma na razie żadnych efektów drugiej rundy. Nie ma żadnej spirali cenowo-płacowej. Ale im dłużej będzie się utrzymywał wysoki poziom inflacji, tym bardziej to jest prawdopodobne, że w średnim okresie się pojawi. I do tego dopuścić nie możemy jako Rada Polityki Pieniężnej, jako NBP” – powiedział prezes. (PAP Biznes)

kk/ map/ osz/

 

2021-10-07 15:30  Warszawa (PAP)

Zacieśnianie polityki pieniężnej musi być ostrożne – poinformował w trakcie konferencji prezes NBP Adam Glapiński.

„Zacieśnianie polityki pieniężnej musi być ostrożne, musi być rozważne, trzeba zaostrzyć, ale nie za bardzo, żeby pacjentowi nie zaszkodzić, nie zadusić go. Poważnie sprawujemy mandat stabilizacji cen w średnim okresie, ale też nie możemy zaszkodzić ludziom, Polakom, przedsiębiorstwom i konsumentom nadmiernie. Czasami trzeba zaaplikować gorzkie lekarstwo, ale nie tak, żeby pacjent jeszcze bardziej się rozchorował” – powiedział prezes. (PAP Biznes)

luk/ osz/

 

2021-10-07 15:34  Warsaw (PAP)

Moment reakcji RPP został dobrze wybrany – poinformował w trakcie czwartkowej konferencji prezes NBP Adam Glapiński.

„Odchylenia od celu z przyczyn szokowych są czymś normalnym, co bierzemy pod uwagę. (…) Ale tego odchylenia od trwałego celu inflacyjnego w średnim okresie wynikającego z efektu drugiej rundy nie możemy tolerować, musimy interweniować” – powiedział Glapiński.

„Dlatego RPP po długich dyskusjach musiała interweniować, by się wycofać z tej akomodacji monetarnej w tym momencie. Czy to doskonały moment? (…) W naszym przekonaniu, (…) to jest właśnie ten moment, kiedy nie ma jeszcze procesów, przeciwko którym my podejmujemy teraz działania, wycofać akomodację, by z pewnym wyprzedzeniem kwartałów zastopować te potencjalnie negatywne zjawiska” – dodał prezes. (PAP Biznes)

map/ doa/ osz/

 

2021-10-07 15:38  Warsaw (PAP)

Będziemy dłuższy czas przyglądać się efektom podwyżki stóp procentowych – poinformował w trakcie konferencji prezes NBP Adam Glapiński.

„Teraz spokojnie będziemy się dłuższy czas przyglądać, jaki jest efekt podwyżki. Jak gospodarka, społeczeństwo odebrało ten sygnał. I w swoim czasie będziemy podejmować stosowne decyzje o niedziałaniu lub działaniu. (…) Cieszyłbym się, gdyby to było działanie jednorazowe i efekt byłby wystarczający, ale cieszyłbym się nawet bardziej, gdyby koniunktura wystrzeliła w Polsce, jeśli tempo wzrostu byłoby wyższe od naszych optymistycznych przewidywań, że trzeba by było oziębiać koniunkturę” – powiedział prezes. (PAP Biznes)

map/ doa/ osz/

 

2021-10-07 15:40  Warsaw (PAP)

Dalsze zacieśnianie będzie zależało od kształtowania się przyszłej koniunktury gospodarczej i średniookresowych perspektyw inflacji – powiedział na konferencji prasowej prezes NBP Adam Glapiński. Dodał, że środowa podwyżka jest duża, prawie trzykrotnie wyższa od oczekiwań rynkowych.

„We wczorajszym komunikacie, nie przypadkowo, nie ma żadnego zdania mówiącego o tym czy to jest początek cyklu zacieśniania. Ale nie ma też żadnego zdania, które mówi, że jest to jednorazowe działanie. To jest przemyślane. Nad tym długo dyskutowaliśmy, wymyśliliśmy i taki właśnie przekaz chcieliśmy dać. Będzie to zależało od kształtowania się przyszłej koniunktury gospodarczej i średniookresowych perspektyw inflacji. Będziemy to obserwować” – powiedział Glapiński.

„Podwyżka jest bardzo duża, o 40 pb. Rynek przewidywał, że jeśli coś nastąpi w listopadzie to o 15 pb, czyli jest prawie trzykrotnie wyższa. Właśnie też po to, żeby coś znaczyć” – dodał. (PAP Biznes)

luk/ ana/

 

2021-10-07 15:46  Warszawa (PAP)

Zaplanowana na 13 października aukcja outright normalnie się odbędzie, chyba że zarząd postanowi inaczej – poinformował w trakcie czwartkowej konferencji prezes NBP Adam Glapiński.

„Odbędzie się. Chyba, że zarząd by postanowił inaczej. Ale w moim przekonaniu odbędzie się” – odpowiedział prezes NBP, zapytany przez PAP Biznes czy zaplanowana na 13 października aukcja outright odbędzie się.

„Ale nie sądzę, żeby tam były jakieś obroty” – dodał. (PAP Biznes)

kk/ map/ osz/

 

2021-10-07 15:49  Warsaw (PAP)

Skup aktywów pozostaje w arsenale, ale jest wygaszony od jakiegoś czasu – poinformował w trakcie czwartkowej konferencji prezes NBP Adam Glapiński.

„Na razie wycofaliśmy dopalacze, które uruchomiliśmy na początku pandemii po to by gospodarce pomóc. Wróciliśmy do stanu normalnego” – powiedział prezes.

„Program skupu aktywów (…) on wygasł już jakiś czas temu. (…) Podaż zanikła, tak że to samo się wygasiło. To pozostaje w naszym arsenale, ale teraz zacieśniamy, normalizujemy. Taki jest cykl działania. Podobnie jest z interwencjami walutowymi – to pozostaje w naszym arsenale” – dodał. (PAP Biznes)

doa/ map/ ana/

 

2021-10-07 15:52  Warszawa (PAP)

Interwencje na PLN możliwe przy gwałtownym ruchu po decyzji o podwyżce stóp procentowych – poinformował w trakcie konferencji prezes NBP Adam Glapiński.

„Podobnie jest z interwencjami walutowymi to pozostaje w naszym arsenale. Wszystko, co mamy w założeniach polityki pieniężnej, cały ten arsenał on jest do dyspozycji zarządu. Bo to zarząd podejmuje te decyzje. W tej chwili mówię jako prezes NBP, bo to zarząd decyduje i my interwencje też sobie zostawiamy pod ręką” – powiedział Glapiński.

„Na przykład, gdyby na skutek naszej decyzji o zacieśnieniu, wycofania akomodacji, podwyższeniu stóp, jakieś nerwowe ruchy były na złotym, kurs złotego jakoś gwałtownie się zmieniał, to my sobie zostawiamy do dyspozycji działania, żeby ten ruch spowolnić” – dodał. (PAP Biznes)

luk/ osz/

 

2021-10-07 15:58  Warszawa (PAP)

Obecny kurs złotego jest dobry dla polskiej gospodarki, a NBP ani nie prowadzi polityki na jego osłabienie, ani na wzmocnienie – poinformował w trakcie czwartkowej konferencji prezes NBP Adam Glapiński.

„Taki złoty jak jest teraz, jest dobry dla naszej gospodarki. Pewna skala wahań polskiej gospodarce nie szkodzi i jest dobra. Polska gospodarka jest silna, przedsiębiorstwa eksportowe są silne (…)” – powiedział prezes.

„NBP nie prowadzi żadnej polityki, żeby osłabiać złotego. Nie prowadzi też, żeby go wzmacniać” – dodał.

Przed czwartkową konferencją kurs EUR/PLN utrzymywał się nieco powyżej poziomu 4,54, przy czym w jej trakcie wzrósł powyżej 4,56. (PAP Biznes)

kk/ map/ osz/

 

Profesor Adam Glapiński, Prezes NBP (Fot. NBP)

Artykuły powiązane

Prezes NBP: system bankowy funkcjonuje i będzie funkcjonował stabilnie

Kategoria: Raporty
Analizy NBP pokazują, że mimo ogromnej skali szoku w czasie pandemii, strat i niepewności, system bankowy jako całość funkcjonuje i będzie funkcjonował stabilnie – zapewnił we wtorek w wypowiedzi dla Związku Banków Polskich Prezes NBP prof. Adam Glapiński.
Prezes NBP: system bankowy funkcjonuje i będzie funkcjonował stabilnie

Prezes NBP: Najbardziej prawdopodobny brak zmian stóp proc.

Kategoria: Raporty
Stopy proc. raczej bez zmian. Do tego możliwe interwencje walutowe. Stabilność banków nie jest zagrożona, a propozycja ugód banków z frankowiczami na razie jest dyskutowana tylko w mediach – to wnioski z konferencji prof. Adama Glapińskiego.
Prezes NBP: Najbardziej prawdopodobny brak zmian stóp proc.

Prezes Glapiński: rozpoczynamy prace nad narodową strategią bezpieczeństwa gotówki

Kategoria: Raporty
Działania NBP w czasie pandemii pomogły ograniczyć spadek PKB w Polsce w tym roku oraz będą wspierały ożywienie aktywności w 2021 r. Według ekspertów NBP dokonane poluzowanie polityki pieniężnej zwiększy PKB aż o 1,4 pkt. proc. łącznie w tym i przyszłym roku – poinformował prezes NBP prof. Adam Glapiński.
Prezes Glapiński: rozpoczynamy prace nad narodową strategią bezpieczeństwa gotówki